Bezplatné zdravotnictví je falešná iluze, která doslova zabíjí. Na ideové konferenci ODS Vize 2020 to v sobotu řekla bývalá ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová, která je zastánkyní poplatků ve zdravotnictví. ODS o ně svádí boj s levicí. Jejich odmítnutí bylo jedním z klíčových témat ČSSD při posledních krajských volbách, které sociální demokraté drtivě vyhráli. ODS přesto trvá na tom, že poplatky, i když jsou nepopulární, jsou nezbytné. Filipiová zdůraznila, že jen s nimi lze v budoucnu získat peníze na zkvalitňování zdravotní péče.

Bývalá ministryně uvedla, že rozumná finanční spoluúčast pacientů na zdravotní péči je nutná. Zdůraznila, že věda pokročila a umožňuje léčit i dříve neléčitelné, ale za obrovských nákladů. Finanční zdroje na pokrytí této péče jsou omezené, nároky veřejnosti dožadující se léčby ale nikoli.

Poplatky jsou prý nezbytné k tomu, aby si stát mohl i nákladnou péči dovolit. Systém by měl být podle Filipiové nastaven tak, aby občané hradili poplatky, ale věděli, že pro ně zdravotnictví udělá maximum, "ne když mají rýmu, ale rakovinu nebo si zlomí páteř," prohlásila Filipiová.

Neochota platit

Podle ní není ani tak problém v tom, že by lidé nebyli schopni poplatky hradit, ale v neochotě je přijmout. Uvedla, že poplatky neznamenají, že se péče nedostane těm nejchudším, kteří na ně nemají. Těm lze pomoci formou sociálních dávek.

Filipiová zdůraznila, že čím více se spoléhá na "pečovatelský" systém hradící zdravotnickou péči, tím méně je v něm peněz a omezují se možnosti pomoci skutečně potřebným.
Nastaven by měl být tak, aby zdraví rozumnou formou hradili svoji péči a přispívali nemocným. Filipiová hovořila také o černých pasažérech, kteří zbytečně odčerpávají ze zdravotnictví peníze. Jsou to lidé, kteří si nejrůznějšími formami poškozují zdraví a péče o ně pak odčerpává peníze z celého systému. U těchto občanů by měla být "zdaněna jejich neodpovědnost". Měli by si tedy přiměřenou formou za léčbu připlácet.

Ideová konference Vize 2020 se snaží nastínit v duchu pravicové politiky, jakým vývojem by se republika mohla v nadcházejících deseti letech ubírat.