zdravotne_postizeny_vozicek__192x128_.jpgZa zdravotně postižené jsou považováni lidé, jejichž tělesné, smyslové či duševní schopnosti a zdraví neodpovídají stavu typickému pro jejich vrstevníky. Tato situace, jež trvá déle než rok, postiženým osobám omezuje nebo znemožňuje uplatnit se ve společnosti.

Průzkum provedl ČSÚ na základě informací od 548 praktických a dětských lékařů, kteří náhodně vybrali ze svých kartoték dokumentace o postižených osobách a na jejich základě vyplnili příslušné dotazníky. Do šetření byly zařazeny informace o více než 10.600 postižených osobách.

Ze šetření dále vyplývá, že z celkového počtu 1,15 milionu osob se zdravotním postižením je 52 procent žen a 48 procent mužů.

Čtěte také

Úroveň vzdělání u zdravotně postižených je nižší než u ostatní populace; převládají mezi nimi lidé se základním a středním vzděláním bez maturity. Většina osob se zdravotním postižením není ekonomicky aktivní, 79 procent z nich pobírá důchod.