Akreditační komise navrhla omezit akreditaci čtyřem magisterským oborům Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Řekl to tajemník komise Jiří Smrčka.

Doporučení Akreditační komise nyní musí posoudit ministerstvo školství. Pokud ho potvrdí a akreditaci těchto oborů skutečně omezí, nebude na ně fakulta moci přijímat nové studenty.

Na rozhodnutí má 120 dní. Komise je nespokojena s personální situací na fakultě, jejímž děkanem je Miroslav Ševčík.

Univerzita zatím stanovisko Akreditační komise oficiální cestou neobdržela, proto se k němu v současné době nebude vyjadřovat, uvedla mluvčí VŠE Julie Daňková.

Oficiální stanovisko zatím nedostal ani děkan Ševčík. "Pokud je to pravda, tak to považuji za naprosto absurdní," řekl.

Návrh na omezení akreditace se týká oborů Ekonomická analýza, Hospodářská politika, Regionální studia a Veřejná správa. Akreditační komise už loni v září konstatovala, že jsou u nich výrazné nedostatky v personálním zabezpečení.

Nařídila předložení kontrolní zprávy, kterou projednávala na zasedání tento týden.

"K nápravě stavu nedošlo, naopak došlo k dalšímu personálnímu propadu. Vykazují závažné nedostatky v personálním obsazení," vysvětlil Smrčka, proč bylo navrženo omezení akreditace.

Podle Ševčíka se tyto argumenty nezakládají na pravdě. "Naprosto splňujeme standardy týkající se magisterského studia, že alespoň šedesát procent přednášek musí vést docent nebo profesor," tvrdí děkan.

Vyzdvihl, že jím vedená fakulta v posledních pěti letech pravidelně patří mezi dvě nejlépe hodnocené ekonomické fakulty v České republice podle žebříčku Hospodářských novin, který mimo jiné hodnotí i vědeckou činnost.

Až obdrží písemné vyjádření Akreditační komise, je připraven se k němu během řízení na ministerstvu školství vyjádřit a případně odmítnout některé námitky, pokud je bude považovat za neoprávněné.

Děkan Národohospodářské fakulty, která je jednou ze šesti fakult VŠE, je považován za kontroverzní osobnost. V dubnu byl přistižen při zneužití majáku na dálnici.

Ševčík navíc čelí kritice ze strany některých studentů a pedagogů, podle nichž se zbavuje kvalitních pedagogů. Kritiku odmítá. V březnu byl do funkce zvolen na další čtyřleté funkční období.

VŠE je největší ekonomickou veřejnou vysokou školou v republice, vedle pěti pražských fakult má také jednu v Jindřichově Hradci. Navštěvuje je téměř 20.000 studentů, kterým se věnuje více než sedm set pedagogů.