Školky v minulém školním roce odmítly každé čtvrté dítě, počet zamítnutých žádostí vzrostl o třetinu. S těmito závěry přišla Česká školní inspekce ve své výroční zprávě.

Nejhorší byla situace ve středních Čechách, mateřské školy jsou kvůli silným populačním ročníkům vytíženy na maximum. Klesající tendenci mají výdaje na děti i kvalifikace učitelek.

"Nadprůměrný počet odmítnutých žádostí byl ve Středočeském kraji (37,8 procent), v Jihomoravském kraji (36,6 procent) a v Praze (32,5 procent)," uvedla inspekce s tím, že v řadě lokalit je situace kritická. Celkově počet odmítnutých žádostí dosáhl 26,7 procenta.

Kapacita školek je vytížena na skoro 92 procent. Velkou část přitom tvoří děti s ročním odkladem školní docházky. Například v Moravskoslezském kraji má odklad téměř každé čtvrté dítě starší pěti let, naproti tomu na Vysočině jen 11 procent. "Nejčetnější příčinou odkladů byly vady řeči nebo zdravotní důvody," sdělila inspekce.

Inspektoři také konstatovali klesající výdaje na dítě. Zatímco v roce 2009 šlo na jednoho předškoláka 44 123 korun, v roce 2010 to bylo jen 42 477 korun. V jedné třídě je průměrně zapsáno 23 dětí, ve velkých školkách jich ale bylo až 25. Zhruba 2,5 procenta dětí přitom potřebuje speciální péči.

Inspekce navíc upozornila, že počet učitelek bez potřebné kvalifikace vzrostl na více než deset procent. Právě vzdělané kantorky ale dokážou lépe motivovat děti k výuce a vytvořit ve školce lepší atmosféru.

Roste agresivita předškoláků

Téměř polovina sledovaných školek řešila agresivitu dětí vůči učitelce, v každé čtvrté pak děti ničily věci.

"Výskyt rizikových jevů byl častý a výsledek šetření potvrdil hypotézu o nárůstu agrese dětí vůči učitelkám," uvádí inspekční zpráva. Inspektoři ale zaznamenali i krádeže, šikanu a kouření.

Jako silné stránky inspektoři zmínili spolupráci mateřských škol s rodiči a povědomí o začleňování dětí s nejrůznějšími specifickými potřebami.