Plošné testy dětí v 5. a 9. třídách budou používány k hodnocení škol a kontrole minimálních standardů, které mají všichni žáci zvládat. S jejich pomocí se tak zřejmě nebudou děti dělit na budoucí učně a studenty, jak ministerstvo uvažovalo.

"Shodli jsme se na výrazu tak, jak je v programovém prohlášení vlády, zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. tříd," uvedl ministr školství Josef Dobeš (VV) po jednání vlády, na kterém ministři schválili koncepci priorit školství do roku 2015.

"Hodnocení primárně směřuje ke škole jako zpětná vazba, rodiči, učiteli a je to informace o tom, jak daná třída, dané dítě dosáhlo minimálního standardu, pokud se tak nestane, úkolem školy bude dotáhnout ho do minimálního standardu," uvedl ministr.

Podle Dobeše by "zjišťování výsledků" rozhodně nemělo sloužit k selekci žáků, nýbrž naopak vyrovnávat rozdíly mezi nimi tím, že školy budou nuceny napravovat svá případná opomenutí.

I na zasedání vlády přímo zaznělo, že se nebude jednat o selekci žáků pro jejich další studium na středních školách s tím, že by to bylo příliš riskantní.

Dobeš chce nicméně ještě jednat o tom, že by testy mohly nějakou formou pomáhat při hodnocení dětí v okamžiku, kdy přecházejí ze základních škol do středních a učilišť. "Jsou to ještě dva roky," konstatoval.

Testy by měly být jen elektronické.

S nápadem použít testy při přijímačkách na střední školy přišla Asociace aktivních škol, že kterou vystupuje ministrův poradce a ředitel pražského gymnázia Václav Klaus mladší.

Plošné testování na počítačích je na základních školách novinkou. Ministerstvo kvůli tomu vytvořilo standardy, tedy seznamy základního učiva z matematiky, českého a cizího jazyka. První zkoušky proběhnou na vybrané skupině škol už za měsíc, celostátní generálku úřad plánuje na příští rok. Naostro se projekt rozběhne v květnu 2014.

Zvládli byste to, co vaše děti? Vyzkoušejte znalosti žáků 5. tříd podle ministerstva školství


Vypočítej: 328*7=

1668
2289
2296
2310

Ve školní jídelně připravovala kuchařka 4 mísy s jablky. V každé míse bylo 36 jablek. Kolik jablek měla kuchařka celkem? Vyjádři příkladem:

36 + 4 =
36 – 4 =
36 x 4 =
36 : 4 =

Na informační tabuli o příjezdech vlaků jsou tyto údaje: Číslo vlaku: Os 1; Směr: Kolín – Český Brod; Pravidelný příjezd: 12:35; Zpoždění v minutách: 70

19:35
13:45
13:35
13:05

"Jak král pravil, tak se také stalo." Které z uvedených slov má svým významem nejblíže ke slovu pravil?

zakřičel
popřel
řekl
vysvětlil

"Stany postavily nečekaně rychle děti z prvního oddílu." Která z následujících možností je podmět uvedené věty?

stany
postavily
oddílu
děti

Která z následujících vět neobsahuje příslovce?

Hlavní město naší republiky je Praha.
Můj kamarád Petr běhá nejrychleji z celého mužstva.
Cestovatel vyprávěl zážitky z cest velmi zajímavě a poutavě.
V pět hodin budu už určitě doma.

"Bratranec chová čtyři (pes)." Který tvar slova pes z nabídky můžeš doplnit do uvedené věty tak, aby byla napsaná správně?

psi
psy
psové
psa

Přečti si text a odpověz na otázku za textem: "John loves sports. He does some sport nearly every day. He goes swimming on Mondays after school. Then he goes running with some friends. He comes home for dinner. He also plays in two school teams – on Wednesdays he plays basketball and on Thursday evenings he plays in a football team. On Friday and Saturday mornings he goes running again. On Fridays he plays tennis with his father in the afternoon. He also cycles to school every day. Cycling is his favourite sport. On Sunday he has a free day." Doplňte: John doesn´t do any sport ___

on Tuesdays
on Thursdays
on Sundays
on Mondays


 

ZKONTROLOVAT

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.