Ministerstvo školství zveřejnilo všechny testy nedávných státních maturit.

Na webu novamaturita.cz se tak každý může podívat, zda byly některé otázky skutečně nejednoznačné a co museli letošní maturanti znát.

Své znalosti z humanitních oborů si můžete otestovat v našem kvízu, kam jsme vybrali několik otázek z dějepisu a občanského a společenskovědního základu.

Vybrané otázky z testů:

Dějepis

Kdo byl v období rané římské republiky označován titulem pontifex maximus?

vrchní velitel obrany Říma
předseda plebejského shromáždění
nejvyšší představitel kněžského kolegia
nejvýše postavený úředník římského Senátu

Dějepis

Který z následujících šlechtických rodů byl první polovině 16. století spojován s těžbou stříbra a ražbou tzv. tolarů na území Českého království?

Šlikové
Mansfeldové
Valdštejnové
Rožmberkové

Dějepis

Odkud pochází umělecký styl renesance?

z Itálie
z Anglie
z Francie

Občanský a společenskovědní základ

Která z následujících činností je živností?

pořádání loterií
pohřební služba
povolání advokáta
pronájem nemovitosti

Občanský a společenskovědní základ

Co v praxi umožňuje přímé bankovnictví?

vyzvednutí finančních prostředků na přepážce banky
doručení částky z účtu klienta poštou na adresu klienta
ovládání účtu, aniž by se klient musel navštívit banku osobně
přímé rozhodování klienta o tom, kam má banka investovat

Občanský a společenskovědní základ

Co se stane, pokud k volbám do evropského parlamentu přijde v ČR 49% voličů?

volby platí
volby se konají v ČR znovu
volby se konají ve všech státech EU znovu
volby platí až po schválení Parlamentem ČR


 

ZKONTROLOVAT

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.