Ministerstvo školství ve středu oficiálně zveřejnilo všechny testy použité při státních maturitách.

Kompletní znění otázek včetně správného řešení je k dispozici na webu novamaturita.cz.

Řada testů ale unikla na internet již dříve. Centrum pro přípravu maturit Cermat původně znění státních maturit s odkazem na ochranu autorských práv vůbec zveřejnit nechtělo.

Testy však už napadli studenti, ředitelé i odborníci, v otevřených dopisech ministru školství Josefu Dobešovi (VV) vyčetli, že otázky byly nejednoznačné a nepovedou ke zvýšení kvality vzdělávání.

Dobeš proto po nátlaku rozhodl o zveřejnění. Ministerstvo si také nechalo udělat analýzu testů, na jejímž základě čtyři otázky vyřadí.

"Jednalo se o nejednoznačnost v jedné úloze v základní verzi z ruského a jedné z českého jazyka (šlo o úlohu pro žáky se speciálními podmínkami) a po jedné úloze z němčiny a zeměpisu kvůli konstrukční a technické vadě. V těchto případech za ně žáci obdrželi plné bodové hodnocení, takže je vada v celkovém hodnocení nepoškodila," uvedl Zelený.

U maturit propadlo 19,5 procenta studentů, každý desátý k ní navíc nebyl připuštěn. Celkem tak neuspělo 29,2 procenta maturitního ročníku.

Nejhůře dopadli studenti odborných škol, hlavně učilišť a nástavbových oborů.

Zhruba na 30 školách pak neuspělo kolem 70 procent ročníku, ministr již dříve řekl, že kvůli výsledkům maturit se některé školy dostanou do existenčních potíží.

Prohlédněte si jednotlivé testy:

Český jazyk - Didaktický test v základní úrovni obtížnosti

Český jazyk - Didaktický test ve vyšší úrovni obtížnosti

Matematika - Didaktický test v základní úrovni obtížnosti

Matematika - Didaktický test ve vyšší úrovni obtížnosti

Dějepis

Zeměpis

Fyzika