Ministr školství Josef Dobeš (VV) dokončil práci na rozsáhlé novele školského zákona. Prostřednictvím návrhu chce například zavést šestileté funkční období pro ředitele škol, zrušit povinnost zakládat školské rady, snížit počet přihlášek na střední školy ze tří na dvě a stanovit pravidla podpory pro firemní mateřské školy. Návrh ve středu posoudí vláda.

Už nyní je jasné, že má podporu školských odborů i řady ředitelů. "Není tam nic kontroverzního. Na většině připomínek jsme se dohodli," potvrdil šéf Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Novela by měla platit od nového školního roku, tedy letošního září. Obsahuje i upřesnění pravidel pro navštěvování zahraničních škol a ustanovení týkající se organizace státních maturit, například odměn pro zkoušející.

Kvůli zhoršení výsledků českých školáků v mezinárodních hodnoceních navrhuje Dobeš do zákona vložit i ustanovení ukládající základním školám, aby svůj vzdělávací program uvedly do souladu s obsahem vzdělávacích oblastí, který vypracují experti ve spolupráci s učitelskou veřejností. Obsah nových "povinných osnov" pro český jazyk, cizí jazyk a matematiku ministerstvo zveřejní.

Snadnější odvolání ředitelů

Funkce ředitelů škol by měla být nově omezena na šest let, pak by zřizovatelé rozhodli, jestli vypíšou nové výběrové řízení. Zjednodušena by měla být i cesta k případnému odvolání ředitele. Bylo by možné v případě shody zřizovatele se školní inspekcí.

Další změny se týkají školských rad, které leckde fungují pouze formálně. Nově by se měly zakládat, pouze pokud by to chtěla pětina žáků či studentů.

Pokud návrh projde bez úprav schvalovacím procesem, ředitelé škol budou muset vždy zdůvodnit zřizovateli, proč vyhlásili volný den. Ze závažných důvodů tak mohou učinit až pětkrát do roka. Podle předkladatelů novely tuto možnost často zneužívají.

Počet přihlášek se sníží ze tří na dvě

Snížení počtu přihlášek na střední školy patří do souboru opatření, která mají zmenšit administrativní zátěž škol. Návrh podle ministerstva vychází z opakovaných podnětů ze středních škol i ze zjištění, že se žáci hlásí v průměru na dva obory vzdělání.

Novela obsahuje i nová pravidla pro vyhlašování výsledků přijímacích zkoušek, druhé kola řízení a podávání odvolání.Školy už by také v budoucnu nemusely vydávat výstupní hodnocení v 5. a 7. ročníku žákům, kteří se hlásí na střední školu. Naopak u výučních oborů s maturitou by nově měli absolventi dostávat vedle maturitního vysvědčení i výuční list.

Podle pravidel navrhovaných pro firemní školky by si mohly společnosti tuto službu zajišťovat vlastními silami i nakupovat je u profesionálních poskytovatelů. Zaměstnanecké školky tak budou moct fungovat také jako odloučená pracoviště "normálních". Jejich zřizovatelé ale budou moct ovlivňovat přijímání dětí.