Plánované škrty provozních prostředků jsou pro vysoké školy nezvladatelné. Podle některých odhadů školy přijdou v rámci úspor asi o deset procent peněz. Předseda České konference rektorů Petr Fiala dnes řekl premiéru Petru Nečasovi (ODS), že situace vysokých škol je kritická a dramatická. "Vysoké školy to nemohou unést," uvedl Fiala po jednání, jehož se zúčastnili také další brněnští rektoři.

Fiala tvrdí, že úspory dopadnou na univerzity příliš tvrdě. "My jsme si vědomi té celospolečenské situace, my jsme si vědomi nutnosti určitých škrtů, ale není možné, aby ten meziroční dopad na vysoké školy byl takto dramatický při všech závazcích, které vysoké školy ke společnosti mají," řekl Fiala. Je prý absurdní očekávat, že české vysoké školy budou konkurovat těm zahraničním, pokud jim stát bude snižovat rozpočty.

Rektoři se s premiérem dohodli na dalším jednání, které se uskuteční do konce září. Nečas připustil, že je třeba zvážit načasování a tempo škrtů ve vysokém školství. Univerzity mají dlouhodobé závazky vůči studentům, které už přijaly. Nečas zdůraznil, že vláda příští rok neseškrtá prostředky na vědu a výzkum, jejichž velkou část získají právě univerzity.

Podle premiéra by univerzity měly získávat více peněz ze soukromého sektoru. "Probírali jsme obecně téma většího zapojení soukromých zdrojů včetně zdrojů z podnikatelského sektoru do financování vysokých škol včetně možnosti daňových nástrojů, které by motivovaly podnikatelské subjekty, aby podporovaly vysoké školy," uvedl Nečas.

Fiala zdůraznil nutnost celkové reformy vysokých škol. Snižování rozpočtů je však podle něj nutné řešit ihned. "Letos ta situace je jistým způsobem opravdu dramatická, a to říkám bez přehánění a vědom si vážnosti těch slov, kterými tu situaci hodnotím," uvedl Fiala. Podle šéfa konference rektorů nelze vyloučit to, že by univerzity v případě dalších škrtů musely přijímat méně studentů.

Rektoři už v srpnu po jednání s ministrem školství Josefem Dobešem (VV) uvedli, že nemají kde šetřit a že další úspory by mohly vážně ohrozit kvalitu výuky. Dobeš zatím neoznámil přesnou částku, o jakou zkrátí výdaje na univerzity. Uvedl jen, že škrty budou výrazné a školy by měly čerpat víc peněz z evropských fondů.