Příklady z modelového testu ke státním maturitě z matematiky

Rozhodněte, je-li následující tvrzení pravdivé (ANO), nebo nepravdivá (NE).

Pro libovolná kladná čísla a , b , c platí:

a
-
b        a . c
__ = ______
            
c           b

ano
ne

V množině reálných čísel řešte rovnici (2x - 3)2 - x2 = 0 Které tvrzení je pravdivé?

Rovnice má právě jedno řešení.
Hodnoty obou kořenů se liší o 2.
Hodnoty obou kořenů jsou opačná nenulová čísla.
Žádné z výše uvedených tvrzení A–C není pravdivé.

V soutěži byly za prvních 6 míst vyplaceny odměny v celkové hodnotě 2 400,– Kč. Nejvyšší odměna byla za první místo, za další umístění se odměny postupně snižovaly, vždy o stejnou částku. Které tvrzení je pravdivé?

Součet částek pouze za 1. a 6. místo je roven 800,– Kč.
Součet částek pouze za 1. a 6. místo je roven 1 200,– Kč.
Součet částek pouze za 1. a 6. místo je větší než 1 200,– Kč.
Součet částek pouze za 1. a 6. místo nelze jednoznačně určit.

Graf lineární funkce prochází body A[2;3] a B[6;-3]. Jaká je hodnota dané funkce pro x=3?

-1,5
1
1,2
1,5

Krychle má hranu 10 cm. Kvádr má jednu hranu 10 cm a druhou 6 cm. Kolik centimetrů měří třetí hrana kvádru c , je-li povrch krychle i kvádru stejný?

c = 15 cm
c = 15,5 cm
c = 16,6 cm
Jiné řešení


 

Zkontrolovat

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.

Zvládli byste státní maturitu z češtiny? Vyzkoušejte se v našem testu

Poznáte cholerika? Proč nemůže Rom najít práci? Zkuste si maturitní test