Vybrané otázky z modelového testu ke státní maturitě z češtiny

1. Která z následujících vět obsahuje chybně užité sloveso?

Jen na severozápad zasahují výbežky Skandinávských hor.
Kontinentální podnebí se vyznačuje chladnými zimami.
Pobřeží lemuje 6 550 témeř výhradně drobných ostrovů.
Více než dve třetiny povrchu Finska obývají zdravé lesy.

2. Ve které z následujících vět je obsažena největší míra vlastností?

Ministr se o tom zmínil v polooficiálním projevu.
Pro Honzu byl charakteristický přihlouplý výraz.
Tamta stará košile už bude poměrně dost zažloutlá.
Živou vodu musíš hledat za převysokými horami.

Výchozí text k úloze 3:

Sedím v malé komůrce v domě knížete Reginalda, na míle daleko od své vlasti, a píšu při světle svíčky. Starý shrbený sluha právě přinesl umyvadlo s teplou vodou, vonící solí do koupele. Mé prsty na nohou, sužované pakostnicí, si jako znetvořené rybky spokojeně hoví v šedé vodě a já cítím, jak se mi teplo rozlévá po těle až ke krku a rozjasňuje mi hlavu. Po mé levici stojí hrnek s horkým kopřivovým odvarem proti pakostnici, napravo je kalamář. Před sebou mám nůž, husí brko a piják. Vše je připraveno k tomu, abych mohl začít *****.

(K. Aust, Den hněvu)

3. Kterou z následujících možností nejspíše pokračuje výchozí text?

koupat své ubohé tělo
léčit svou pakostnici
popíjet svůj večerní čaj
vyprávět svůj příběh

Text k úloze 4:

Obávám se, aby nepřišel.

4. Která z následujících možností přesně vystihuje význam výchozího textu?

Mám obavu, že nepřijde.
Mám obavu, že nepřišel.
Mám obavu, že přijde.
Mám obavu, že přišel.

Text k úloze 5:

Jména přechýlená mění u životných jmen původní rod; substance tak dostává příznak jiného (popř. žádného) pohlaví. […] Sufix -(n)ice (vzor růže, podtyp ulice, alternace typu i) odvozuje od jmen osob, která mají sufix -ík a -ník, resufixací, tj. náhradou tohoto sufixu. […] Stejným způsobem jsou odvozena přechýlená jména světice a krasavice.

5. Která z následujících dvojic slov je utvořena způsobem, který je popsán ve výchozím textu?

krab x krabice
prám x pramice
samec x samice
stan x stanice

6. Ve které z následujících možností je syntaktická chyba?

Novináři kryjí své zdroje a jejich jména zásadně neuvádějí.
Politici znají a přijdou do styku s mnoha vlivnými osobnostmi.
Revizoři kontrolují a pokutují cestující v příměstských vlacích.
Spisovatelé čtou ukázky ze svých knih a také knihy propagují.

7. Ve které z následujících nabídek nemovitostí se nadbytečně opakují informace?

K odkoupení nabízíme variabilně využitelný areál, vhodný ke skladování, jako stavební dvůr, autoopravna apod.
Nabízíme k prodeji rodinný dům v blízkosti centra Ostravy s možností podnikání v kanceláři zřízené v přízemí domu.
Na vlastním pozemku 2 047 m², který je oplocen vysokou kamennou zdí, se prodává několik nemovitostí ve velmi dobrém stavu.
Prodáme opravený a přestavěný řadový domek v Litomeřicích po rekonstrukci, vhodný pro bydlení i podnikání v oblasti pohostinství.

Text k úloze 8

Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. Nu, a on krad, ten chlap. Krad co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvozd se tměl, tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak Dán.

(J. Werich, Fimfárum)

8. Který z následujících jazykových prostředků se nejvýrazněji uplatňuje ve výchozím textu?

jednoslabičná slova
neúplné koncovky
obrazná pojmenování
shodné přívlastky

Text k úloze 9:

Dávkování a způsob použití léku

Dospělí:

U onemocnění, kdy je přípravek užíván bez porady s lékařem (s výjimkou průjmu, kde je dávka vyšší), užívají dospělí 2–5 tablet 3–4krát denně. U průjmu mohou dospělí užívat 10–12 tablet 3–4krát denně. U onemocnění, kdy dospělí užívají přípravek na doporucení lékare, určí dávku a délku léčby lékař.

Děti od 3 let věku:

U dětí určí přesné dávkování a délku léčby vždy lékař. Obvyklá dávka je 2–5 tablet 3–4krát denně, u průjmu obvykle 4–5 tablet 4krát denně.

9. Která z následujících možností svým obsahem odpovídá výchozímu textu?

Bez porady s lékařem mohou dospělí užívat 2–5 tablet 3–4krát denně jen při průjmu.
Děti do tří let užívají 4–5 tablet 4krát denně u onemocnění s výjimkou průjmu.
Obvyklá dávka pro dospělého člověka je u průjmu 10–12 tablet 3–4krát denně.
Při průjmu mají děti od tří let bez porady s lékařem užívat 3–4 tablety 2–5krát denně.

Výchozí text k úloze 10:

V rozhovoru s Monikou Zgustovou pro Quademos d'Arquitectura i Urbanisme v březnu 1978[1] o přestnosti v kompozici románu se Milan Kundera zmiňuje o tom, jak nedokonalý překlad může způsobit významový posun díla. Připomínají se v něm klíčová slova některých Kunderových prací, třeba „lítost“ v Knize smíchu a zapomnění[2], „soucit“ v Nesnesitelné lehkosti bytí[3], slovo „domov“, s nímž se setkáváme v Umění románu[4]. Poslední Kunderův román, vydaný nejdříve ve španelštině a katalánštině, se zabývá dalším klíčovým slovem, a to steskem.

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

10. Co označují číselné indexy v hranatých závorkách u některých výrazů?

číslo kapitoly, v níž se daný údaj či informace objevuje v textu poprvé
odkaz na poznámky či bibliografické údaje pod čarou nebo na konci textu
pořadí, v jakém se bude o dané problematice v textu dále hovořit
význam přikládaný Milanem Kunderou takzvaným klíčovým slovům


 

Zkontrolovat

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.