Sedm let stará bakalářská práce šéfa městských strážníků v Plzni a absolventa místní právnické fakulty Luďka Hosmana se ve většině textu zcela shoduje s o rok starší prací jeho bývalého nadřízeného. Obě vznikly na stejné katedře plzeňské právnické fakulty, mají podobné téma, shodné názvy většiny kapitol, obsahují stejné chyby v diakritice a podobně.

Pospíšil předá práce rektorovi k posouzení 

Redakce ČTK práce srovnala v knihovně, kde jsou k dispozici. Dle názorů oslovených právníků jde o plagiát. Pověřený šéf fakulty Jiří Pospíšil uvedl, že nejde o pochybení školy, ale pokud se opsání práce skutečně prokáže, jde o pochybení jedince. "Předáme to panu rektorovi, aby se na to podíval," uvedl.

Hosman vše popírá, ve věci vidí útok na svou osobu. "Tak to nevím, těžko vám k tomu mohu něco říci. Své práce jsem vypracovával naprosto sám. Používal jsem k tomu literaturu, jež byla. Dále vlastní věci, vlastní materiály," reagoval na dotaz Hosman, který na právech v Plzni absolvoval také magisterské studium a získal i titul JUDr.

Policie prověří jen policisty, jejichž tituly zpochybní komisí

Policie bude prověřovat policisty s tituly z právnické fakulty v Plzni pouze v případě, že akreditační komise zpochybní jejich titul, řekl ředitel pro řízení lidských zdrojů policejního prezidia Roman Fidler. K analýze všech policistů, kteří mohli na právnické fakultě v Plzni získat neoprávněně vzdělání a titul, vyzval bývalý ministr vnitra Ivan Langer (ODS).

Akreditační komise by měla prověřit tituly získané na právnické fakultě v Plzni. "Pokud řekne, že titul je neplatný, pak teprve to začneme řešit," dodal Fidler.

Policejní prezident Oldřich Martinů má údajně seznam všech policistů, kteří v Plzni studovali a brali si kvůli tomu studijní volno. Je jich podle něj přes 80. Ještě se však nepodařilo zjistit, kolik policistů plzeňská práva absolvovalo ve svém volném čase. "Souhlasím s tím, že bude potřeba tu analýzu skutečně udělat," prohlásil ministr vnitra Martin Pecina.

Dočasný děkan právnické fakulty v Plzni Jiří Pospíšil nemá informace o tom, kolik policistů na škole studovalo a jak dlouho. Připustil však, že v rámci kurzu celoživotního vzdělávání mohly existovat případy, kdy policisté získali bakalářský titul za zkrácenou dobu. "Toto studium opravdu neslo velmi podivné rysy," řekl v Partii Pospíšil.

Šéfem strážníků je od roku 1998, kdy funkci přebíral po tehdy pověřeném veliteli městské policie Radovanu Sládkovi. Právě se Sládkovou prací obhájenou v roce 2001, tedy rok před Hosmanem, se text na téma Obecní a městská policie shoduje. Stejných je 21 kapitol, shodné jsou slovní výrazy, závorky ve stejných částech.

Číslování kapitol má každý jiné, v Hosmanově práci se ale po kapitole s číslem 2.1.7. objevuje kapitola označená číslem 1.1.2.7. s názvem Další povinnosti uložené zákonem o obecní policii. Přesně takové číslo má u kapitoly s tímto názvem Sládek. Podle obsahu by měl mít Hosman kapitolu označenou jako 2.1.8. Hosmanova práce oproti Sládkově obsahuje navíc kapitoly vztahující se k vyhláškám zastupitelstev některých měst, má navíc organizační řád městské policie Plzeň. Liší se úvod a závěr práce.

Hosman vyloučil, že by použil Sládkovu práci a uvedl, že za vším vidí útok na svoji osobu. Chce se bránit právně. Sládek popřel, že by Hosmanovi půjčoval nějaké materiály k práci nebo její výtisk. "Jestliže text je prakticky totožný, tak to je asi divné. Práci jsem se snažil zpracovat dle vlastních slov," řekl Sládek.

"Není možné, aby dvě práce byly shodné v jakékoliv části, aniž by to byla citace," řekl jeden z plzeňských právníků, jenž Hosmanovu práci označil za zjevný podvrh. Jeho jméno má ČTK k dispozici.

Opisování by se v tomto případě nedalo uhlídat 

Podle informací pracovnic knihovny jsou obě práce v knihovně uloženy od roku 2002. Práce oběma vedl Milan Duda, jenž byl v minulosti zaměstnancem magistrátu a na právech přednášel správní právo. Duda řekl, že nebyla šance případný plagiát odhalit. "Člověk uhlídá, aby spolužáci nespolupracovali. Je-li mezi nimi rozdíl ročníku, tak se na to nedá přijít," dodal. Program na srovnání textů fakulta nemá.

Podle vedoucího katedry veřejné správy právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Tomáše Loudy je divné, že Hosmanova práce obsahuje i formální chyby, například nesouhlasí číslování stránek s odkazy uvedenými v obsahu. Dodal, že až se situace kolem fakulty uklidní, bude problém řešit.

Právnická fakulta Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni prochází největším skandálem českého vysokého školství od roku 1989. Na fakultě nejsou některé práce studentů, zjistilo se, že část lidí ji absolvovala možná nestandardně rychle. V souvislosti s případem, jenž začal plagiátorskou aférou, z funkcí odstoupili už dříve děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič. Ministerstvo školství podalo kvůli aféře trestní oznámení a vyzvalo ZČU, aby přezkoumala udělené tituly. V pátek do Plzně přijede akreditační komise.