Ministerstvo zdravotnictví čekají další žaloby na opatření, kterými chce resort v čele s novým ministrem Petrem Arenbergrem bojovat s pandemií covidu-19. Jednou z nich pohrozila Česká komora fitness, která ministerstvu ve čtvrtek poslala předžalobní výzvu, v níž žádá, aby vládní opatření nediskriminovala jejich odvětví. Komora poukazuje na nerovný přístup. Vadí jí například to, že profesionální sportovci mohou sportovat prakticky bez omezení, zatímco ostatní smějí provozovat sport jen s omezeními a pouze venku. Zavřené tak musí zůstat například i posilovny.

Ministerstvo podle komory při zavedení opatření nepřihlíží vůbec na rizikovost, ale pouze na osobu toho, kdo danou aktivitu provozuje. A staví tak například řeckořímský zápas na roveň s tenisem či posilovnou, kde lze přitom dodržovat rozestupy jako například v obchodech, které jsou povolené.

Nedávno jste již předplatné aktivoval

Je nám líto, ale nabídku na váš účet v tomto případě nemůžete uplatnit.

Pokračovat na článek

Tento článek pro vás někdo odemknul

Obvykle jsou naše články jen pro předplatitele. Dejte nám na sebe e-mail a staňte se na týden zdarma předplatitelem HN+ i vy!

Navíc pro vás chystáme pravidelný výběr nejlepších článků a pohled do backstage Hospodářských novin.

Zdá se, že už se známe

Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet.

Děkujeme, teď už si užijte váš článek zdarma

Na váš e-mail jsme odeslali bližší informace o vašem předplatném.

Od tohoto okamžiku můžete číst neomezeně HN+ na týden zdarma. Začít můžete s článkem, který pro vás někdo odemknul.

Na váš e-mail jsme odeslali informace k registraci.

V e-mailu máte odkaz k nastavení hesla a dokončení registrace. Je to jen pár kliků, po kterých můžete číst neomezeně HN+ na týden zdarma. Ale to klidně počká, zatím si můžete přečíst článek, který pro vás někdo odemknul.

Pokračovat na článek

Podle komory je tak opatření nejen diskriminační, ale i zcela neracionální. „Nahodile a svévolně zakazuje provozování aktivit, jejichž dopady nejenže nejsou pro veřejné zdraví neprospěšné, nýbrž naopak by mohly k upevnění zdraví populace pozitivně přispět,“ konstatuje komora. Ta navíc poukazuje, že – ač jí to ukládá nový pandemický zákon – stále nevysvětluje, proč která opatření zavádí a jak pomáhají v boji s pandemií.

„Ani z odůvodnění opatření se nelze dozvědět, jak ministerstvo dospělo k závěru, že plošná uzávěra všech sportovišť a obdobných provozů s určitými výjimkami je efektivním a proporčním řešením, tedy že vede při zohlednění negativních dopadů efektivně k zamezení šíření onemocnění,“ dodává komora.

Podobnou předžalobní výzvu poslal ministerstvu i právník Ondřej Dostál, který již před rokem proti němu s jednou žalobou uspěl. Soud tehdy konstatoval, že omezení, která ministerstvo zavedlo, byla tak závažná, že jimi překročilo své kompetence. Tak závažné zásahy do lidských práv prý mohla učinit pouze vláda. I kvůli tomu poslanci před šesti týdny schválili pandemický zákon, aby pravomoci ministerstva zdravotnictví posílili.

Podle Dostála ale ten, kdo opatření formuloval, nepřistoupil k zákazům proporčně dle míry jejich epidemické rizikovosti, ale jednoduše si vyhodnotil některé aktivity jako „potřebné“ a jiné jako „zbytné“. Dostál navíc poukazuje, že pandemický zákon sice umožňuje omezit některé činnosti. „Zákonodárce však nedal ministerstvu mimo nouzový stav pravomoc je zcela zakázat. Proto pokud ministerstvo uvozuje svá opatření slovy „omezuje se tak, že se zakazuje…“, jedná se o poměrně zjevné obcházení vůle zákonodárce,“ uvedl.

Jak komora, tak Dostál navíc poukazují na to, že Ústavní soud již v únoru řekl, že nelze právním předpisem obecně a zcela neodůvodněně zakázat vše a formou výjimek pak určité oblasti zasažené zákazem zpětně povolit, a to opět bez jakéhokoliv odůvodnění.

HN v pátek ráno poslaly ministerstvu dotazy, jak na obě předžalobní výzvy zareaguje. Ani do večera však nepřišla odpověď. Místo toho zareagoval na své odpolední tiskové konferenci nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Ten přitom připustil, že ministerstvo s největší pravděpodobností prohraje.

„Právníci nás u soudu do tří týdnů asi spláchnou s tím, že nemáme nic omezovat. Nejspíš to dopadne v náš neprospěch, jak už jsme zvyklí. Jsme si toho vědomi, ale chtěli jsme to alespoň oddálit, uvažujeme jako lékaři, a ne jako právníci," uvedl ministr.

Podle právníka Daniela Truxy z advokátní kanceláře Urban&Hejduk, který předžalobní výzvu pro Českou komoru fitness vypracoval, ale v žádném případě není jejich cílem bezhlavě otevřít, jak to na páteční tiskové konferenci interpretoval Arenberger.

„Členové komory nabízejí, že otevřou za velice přísných podmínek a budou striktně trvat na jejich dodržování. Není ale možné, aby jeden sektor měl úplně jiné podmínky než druhý,“ vysvětluje Truxa. Komora podle něj pouze chce, aby měli stejné podmínky jako jiná odvětví. „Bylo by to za analogických pravidel, jaká jsou třeba v maloobchodu či průmyslu – testování, rozestupy, dezinfekce,“ popsal.

Jak on, tak Dostál navíc ministerstvu nabízejí pomoc s úpravou opatření tak, aby obstála před soudem. „Všechny zmíněné problémy jsou nepochybně napravitelné kvalitnější legislativní prací,“ poukázal Dostál. Ministerstvo ale zatím podle nich na nabídku nereagovalo.

Komora proto předpokládá, že hned počátkem týdne uvedenou žalobu k soudu podá. „Když naše výzva nebude mít odezvu a do pondělí se neupraví podmínky pro vnitřní sportoviště, tak hned podáme žalobu. Chceme, aby se tím soud zabýval co nejdříve,“ uvedl Truxa. A poukazuje na to, že pokud jim soud dá za pravdu a opatření označí za nezákonné - jak předpokládá i ministr – tak budou mít mnohem větší šanci vymoci škody způsobené nuceným uzavřením provozoven.