Daňový portál Moje daně byl ve čtvrtek odpoledne a večer zpomalený či nefunkční kvůli velkému přetížení. Na síti X na to ve čtvrtek večer upozornila Finanční správa ČR. Ujistila, že pokud lidé a firmy nestihli podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok do půlnoci, jak ukládá zákon, žádné pokuty ani úroky z prodlení jim nehrozí. Čtvrtek byl posledním dnem pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v elektronické podobě.

Lidé a firmy mohli svou povinnost splnit do půlnoci prostřednictvím datové schránky nebo portálu Moje daně. Zároveň byl čtvrtek posledním termínem pro zaplacení daně. Kdo podává přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta, má čas na podání do 1. července. Termín pro podání přiznání v papírové podobě uplynul před měsícem.

Z důvodu velkého přetížení portálu Moje daně docházelo ve čtvrtek večer k jeho zpomalování či nefunkčnosti, informovala finanční správa. Zároveň uvedla, že zákon na takové situace pamatuje. „Pokud nestihnete daňové přiznání podat do dnešní půlnoci, díky liberační lhůtě vám žádné pokuty ani úroky z prodlení nehrozí,“ ujistil ve čtvrtek úřad.

Elektronické podání je povinné pro všechny, kdo mají ze zákona zřízenu datovou schránku a měli loni příjmy z podnikání. Lidé si ale tuto formu mohou zvolit i dobrovolně. Elektronické přiznání je nutné podat ve stanoveném formuláři ve formátu .xml, není možné naskenovat papírový formulář a poslat ho datovou schránkou. V portálu Moje daně lidé najdou interaktivní formulář, který některé údaje předvyplní, upozorní na chyby nebo na chybějící přílohy.

Elektronická forma podání loni poprvé převažovala nad papírovou, když ji využilo 66 procent poplatníků. Letos finanční správa očekává další zvýšení tohoto podílu na 73 procent. Do neděle obdržela finanční správa 2,2 milionu daňových přiznání, z toho 1,43 milionu bylo v elektronické podobě.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300 000 korun.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.