Na pomoc lidem zasaženým čtvrteční tragédií na pražské filozofické fakultě doposud Češi dali miliony korun. Na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených čtvrteční střelbou na filozofické fakultě je možné přispět přes Nadační fond Univerzity Karlovy. Řada organizací také poskytuje zdarma psychologickou pomoc.

Zatím lidé přispěli téměř 11 milionů korun. Univerzita uvedla, že vybrané prostředky použije na adresnou pomoc zasaženým a využití bude koordinovat s vedením fakulty.

Kde přispět

Veřejnost může do sbírky UK přispět na webu nadačního fondu nebo zasláním libovolné částky na transparentní účet číslo 556677359/0800. Do zprávy mají dárci napsat „Pomoc FF UK“ a také své jméno, pokud chtějí požádat o potvrzení o daru.

Další sbírka funguje na portálu Znesnáze21. Lidé tam přispěli přes 2,6 milionu korun a částka narůstá.

Aktuální psychologickou pomoc poskytuje Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ). Určena je přeživším, svědkům, příbuzným a dalším přímo i nepřímo zasaženým. 

Podle tiskového mluvčího NÚDZ Jana Červenky akutní psychologickou pomoc přímo zúčastněným poskytují psychologové a krizoví interventi IZS. „Ti také v případě potřeby odkazují na speciální neveřejnou linku první psychologické pomoci Policie ČR. Na místě operuje také pražský tým posttraumatické péče,“ uvedl.

Lidé by podle něj měli v případě potřeby sledovat komunikační kanály relevantních organizací v místě svého bydliště. „Střednědobá a dlouhodobá pomoc a podpora v komunitě je a bude dostupná, reaguje a organizuje se.“

Pomoc nabízí i hlavní město Praha. „Jsme připraveni na další podporu rodin a blízkých obětí a účastníků tragédie. Naši odborníci z Intervenčního centra – Centra sociálních služeb Praha – a RIAPS poskytují krizovou intervenci a psychologickou podporu. V tomto centru jsou zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů i zdravotnického personálu,“ uvedla náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandra Udženija.

Kam se obrátit

Nonstop je k dispozici krizová linka Systému psychosociální intervenční služby pro blízké a pozůstalé, a to na telefonu 227 272 225.

Chatovou podporu spustilo také Centrum Carolina Univerzity Karlovy na webu centrumcarolina.cuni.cz.

Speciální krizovou linku, která funguje nonstop, zřídil i Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Policií ČR, a to na čísle 974 823 158.

K dispozici je i Pražská linka důvěry na čísle 222 580 697 včetně online chatu

Pomoc studentům nabídla i Linka bezpečí, která funguje nonstop na čísle 116 111.

Společnost In IUSTITIA spustila krizovou linku psychologické pomoci dostupnou na čísle 773 177 636 a 773 177 844.