Hrozící nedostatek energetických komodit loni vzbudil pozornost různých soukromých subjektů, které se snažily využít situaci ve svůj prospěch. Zdánlivě výhodné dodávky pohonných hmot či zemního plynu měly často nedůvěryhodné pozadí a někdy patrně sloužily k uplatnění zájmů ruských subjektů. Ve výroční zprávě za rok 2022 to uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS).

Při loňské ruské invazi na Ukrajinu se podle BIS naplno projevily bezpečnostní hrozby spojené se závislostí západních zemí na dodávkách strategických surovin ze zemí, které se staví nepřátelsky vůči liberální demokracii. "Jejich postupné odstraňování bude vyžadovat i jistou ochotu určitým způsobem obětovat náš vlastní ekonomický růst," stojí ve výroční zprávě.

Pro ČR je podle BIS zásadní se na tento stav připravit, mimo jiné zmapováním strategické zranitelnosti vůči Číně a hledáním alternativ vzájemné obchodní spolupráce. "Možnosti Číny budou ve srovnání s Ruskem o několik řádů větší a větší bude i případný nátlak, kterému bude ČR čelit," varuje kontrarozvědka. Nátlak podle ní bude především ekonomický.

Ceny energií podle BIS loni ohrožovaly Česko ekonomicky a sociálně. Z bezpečnostních důvodů je podle kontrarozvědky nutné co nejdříve se vymanit ze závislosti na dodávkách surovin z Ruska. "Situace bude vyžadovat dlouhodobou transformaci energetického sektoru zemí EU a vyvolá celospolečenské změny," konstatovala BIS. Závislost na Rusku se podařilo podle BIS loni výrazně omezit, ačkoliv Rusko dlouhodobě využívalo energetické suroviny k prosazování svých geopolitických cílů.

Nutnost přijímat v oblasti energetiky v minulém roce velmi rychle novou legislativu podle BIS vytvářela prostor pro skryté lobbistické aktivity soukromých subjektů. "Poskytovala jim možnost ovlivňovat vytváření legislativních podmínek na dlouhé období do budoucna. Soukromé subjekty často k prosazení svých zájmů zneužívaly kapacitní převahy nad státním aparátem či využívaly nadstandardního přístupu k některým zástupcům státu," uvádí BIS. Tyto subjekty tak usilovaly o neodůvodněná zvýhodnění při uplatňování různých kompenzačních mechanismů.

U některých státem ovládaných společností se podle BIS potvrdily hrozby, že se bude zhoršovat jejich nedobrá finanční situace. "V některých případech reálná situace neodpovídala schváleným hospodářským plánům a vedení některých subjektů se proto snažila zkreslovat hospodářské výsledky a účelově s nimi manipulovat s cílem vylepšit reálný stav," uvádí BIS. Nedostatečné informování dozorčích rad státem ovládaných subjektů je podle kontrarozvědky dlouhodobým fenoménem.