Dotační programy ministerstva životního prostředí (MŽP), Nová zelená úsporám (NZÚ) a Oprav dům po babičce, se spouštějí, na bytové domy si lidé mohou posílat žádosti od 19. září, na rodinné domy včetně programu Oprav dům po babičce o týden později od 26. září. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se zjednodušuje administrativa, do programu Oprav dům po babičce byl přidán majetkový test. Nárok na dotaci z tohoto programu mají jen domácnosti s jednou nemovitostí určenou k bydlení. Novinky představili zástupci MŽP novinářům v pátek v Praze na tiskové konferenci.

„Program (NZÚ) jsme rozšířili tak, aby motivoval všechny vlastníky rodinných i bytových domů k renovacím, které jim přinesou významné úspory, zvýší komfort jejich bydlení, přispějí k renovaci bytového fondu a v neposlední řadě se budou podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni,“ řekl Hladík.

U programu Oprav dům po babičce nesmí domácnost vlastnit žádnou další nemovitost určenou pro bydlení, tedy byt či dům. Pokud by domácnost vlastnila například les nebo pole, omezení se na ni podle ministra nebude vztahovat. Zároveň všichni členové domácnosti musí mít v podpořené nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k bydlení po dobu deseti let od dokončení projektu. Toto omezení se podle Hladíka nevztahuje na děti, které se v průběhu této doby osamostatní.

Za každé nezaopatřené dítě získá domácnost bonus 50 000 korun, tento bonus se vztahuje i na děti, které se narodí do roku 2030. Základní podpora v tomto programu je omezená na maximálně 50 procent přímých realizačních výdajů a zároveň maximálně na milion korun, žádat o ni mohou ekonomicky aktivní lidé. Dotace z programu Oprav dům po babičce se vyplácí předem a podporuje nejvyšší kategorii komplexního zateplení.

To, že dotaci z Oprav dům po babičce získají jen komplexní renovace, hodnotí pozitivně zástupci profesního sdružení Centrum pasivního domu, podporují i vyšší příspěvek na projektovou dokumentaci. Za nadbytečnou naopak označili podporu rekreačních domů, výhrady mají i k příspěvku na dítě, které podle nich nemá s energetickými úsporami nic společného.

„Za jedinou opravdu problematickou část programu Nová zelená úsporám považuji příliš štědrou podporu samostatné instalace fotovoltaických elektráren, zvláště pak těch s výkonem nad 6 kWp (kilowatt-peak). Ty jsou pro většinu rodinných domů zbytečně předimenzované a větší část výroby tak majitelé prodají. Jedná se o nejméně efektivní část programu, která odčerpává tři čtvrtiny finančních prostředků,“ řekl konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu Michal Čejka.

„Chci zdůraznit, že od ledna bude také ve verzi Oprav dům po babičce možnost sáhnout si na výhodný úvěr od stavebních spořitelen, tak jak jsme se na tom domluvili. U klasické NZÚ buďto mají finanční prostředky naspořené, nebo sahají po standardních bankovních produktech,“ řekl Hladík.

Ve standardní NZÚ jsou podporovány všechny kategorie zateplování, je tedy možné žádat o dotaci i na základní či dílčí zateplení. Na rozdíl od Oprav dům po babičce získají lidé peníze až po realizaci opatření. U obou podpor na rodinné domy platí, že domácnosti můžou získat bonusy pro znevýhodněné regiony, stejně jako bonusy za kombinace opatření. U NZÚ light se podle Hladíka nic nemění, připomněl, že tento program letní přestávku neměl.

Dotace na zateplení bytových domů se liší podle typu žadatele, žádat si mohou osoby, společenstva vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva nebo obce. Pro fyzické osoby a obce platí, že dostanou podporu zpětně, SVJ a družstva získají prostředky předem.

U SVJ a bytových družstev mají žadatelé navíc nárok na bonus pro nízkopříjmové domácnosti. V žádosti doloží, kolik nízkopříjmových domácností se v domě nachází, za každou vzniká nárok na bonus až 150 000 korun. „Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a hendikepovaných také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do NZÚ light,“ řekl Hladík.

Změna by se do NZÚ light měla přidat při příští aktualizaci, kdy přesně to bude, ale neřekl.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.