Rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková rozhodla o interním auditu na Katolické teologické fakultě (KTF). Chce prověřit napjatou situaci na fakultě poté, co škola dala výpověď historikovi Tomáši Petráčkovi vystupujícímu smířlivě k manželství pro všechny. Vedení univerzity podle čtvrtečního prohlášení navíc dostalo i další podněty a stížnosti, které naznačují další závažná porušení vnitřních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů, studia nebo habilitačních řízení.

„Na základě všech těchto skutečností rozhodla rektorka UK po projednání ve svém kolegiu a v souladu s příslušným interním předpisem (Vnitřní kontrolní systém UK) o vykonání interního auditu na KTF UK. V rámci tohoto auditu bude provedena i kontrola hospodaření fakulty, neboť jedním z opakovaných argumentů vedení KTF UK k vzniklé situaci je vyšší efektivita vynaložených finančních prostředků fakulty,“ oznámil na webu mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. 

Vedení fakulty v reakci na to na webu uvedlo, že respektuje stanovisko vedení UK, není si ale vědomo porušování vnitřních předpisů. Současně tvrdí, že žádné podněty a stížnosti, které by ho naznačovaly v pracovněprávních vztazích, studiu či habilitačních řízeních, nebyly podány a čeká, že mu je vedení univerzity poskytne, aby se mohlo podílet na jejich případné nápravě.

Králíčková koncem srpna uvedla, že je situací na katolické teologické fakultě v souvislosti s výpovědí Petráčkovi znepokojena. Postup vedení fakulty při řešení pracovněprávních vztahů označila za nesprávný, pozastavila se také nad způsobem, jakým fakulta o konci školitele informovala doktorandy. Děkana fakulty Vojtěcha Novotného při setkání vyzvala k uklidnění situace a ke smírnému řešení.

Králíčková koncem srpna uvedla, že je situací na Katolické teologické fakultě v souvislosti s výpovědí Petráčkovi znepokojena. Postup vedení fakulty při řešení pracovněprávních vztahů označila za nesprávný, pozastavila se také nad způsobem, jakým fakulta o konci školitele informovala doktorandy. Děkana fakulty Vojtěcha Novotného při setkání vyzvala k uklidnění situace a ke smírnému řešení.

Vedení UK ve čtvrtek uvedlo, že opakovaně upozornilo na problematický postup v této věci vedení katolické fakulty, které ale zřejmě svůj postoj k výpovědi Petráčka nehodlá změnit. Vzhledem k tomu má „rektorka UK za to, že si je zastupující proděkan KTF UK docent Jakub Jínek vědom plné zodpovědnosti za tento krok, a tím i za eskalující dění na fakultě a že urychleně nalezne adekvátní východisko, které povede k uklidnění zjitřené atmosféry uvnitř akademické obce na fakultě i na celé univerzitě“.

Vedení UK považuje Katolickou teologickou fakultu za nedílnou součást nejstarší a největší univerzity v zemi. „Nadále věří, že tuto situaci lze vyřešit způsobem adekvátním akademickému prostředí, tedy korektně a kultivovaně tak, aby již nadále nedocházelo k poškozování dobrého jména KTF UK i celé Univerzity Karlovy,“ dodal Hájek.

Kněz a církevní historik Petráček vedl ve škole doktorandy. Jeho odvolání přišlo krátce před zahájením akademického roku. Petráčkovi doktorandi podle něj dostali zprávu o tom, že jako jejich školitel končí a oni s ním nemohou pokračovat, jen pár hodin poté, co sám obdržel zprávu o konci svého angažmá.

Vedení fakulty podle svého čtvrtečního vyjádření zaslalo rektorce návrh kompromisního řešení, podle kterého zůstává Petráček školitelem doktorandů. Pracovní poměr historikovi skončí 31. října. Vzhledem k tomu, že fakulta nemůže sjednat pracovní poměr jen na vedení doktorandů, navrhuje uzavřít s Petráčkem příkazní smlouvu a přiznat mu za každého doktoranda, který dokončí studium, odměnu ve výši 50 000 korun.

Děkan Petráčkovu výpověď vysvětluje úsporami. „Je to standardní pracovněprávní záležitost, kterou běžně nekomentuji, protože se jedná o zaměstnance fakulty. Cílem je efektivizace hospodaření fakulty,“ uvedl v srpnu. Podporu děkanovi vyjádřil pražský arcibiskup Jan Graubner.

Petráček, který dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval také smířlivě k manželství pro všechny, už dříve ČTK řekl, že za nestandardním krokem vidí tlak některých českých biskupů, jimž se jeho veřejné vystupování nelíbí.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.