Vláda ve středu schválila novelu energetického zákona, která umožňuje vznik energetických komunit v Česku. V těchto společenstvích bude možné prostřednictvím distribuční sítě sdílet místně vyrobenou elektřinu. Na Twitteru to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

„Posílí to naši energetickou bezpečnost, umožní snížit výdaje za energie a pomůže to i našemu životnímu prostředí,“ uvedl Síkela.

Novela navazuje na dosavadní změny, které reagovaly na problémy na energetickém trhu a měly usnadnit využívání obnovitelných zdrojů energie. Návrh proto zavádí energetická společenství jako nové účastníky trhu. Základem těchto společenství, která se stanou právnickou osobou, družstvem nebo spolkem a budou registrována na Energetickém regulačním úřadu, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi členy. Půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako jsou obce, školy, úřady nebo podniky.

Podle zastánců komunitní energetiky je novela důležitým krokem k zakládání energetických společenství. „Z někdejších spotřebitelů kilowatthodin se postupně stávají i jejich producenti,“ podotkl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) Štěpán Chalupa. Podle něj je novela dobrým základem pro celý sektor, jako hlavní však nyní vidí rychlé přijetí návrhu vládou a v parlamentu. Novelu uvítal i Svaz moderní energetiky. „Klíčové je vůbec začít s pilotními projekty energetických společenství, získat první zkušenosti a ověřit tak komunitní energetiku v praxi,“ řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák.

Vláda se ve středu zabývala návrhem, který je oproti verzi, již ministerstvo představilo v únoru, v některých záležitostech upravený. Zásadní změnou je zatím dočasné omezení rozsahu a regionální působnosti energetických společenství na 1000 odběrných míst a maximálně tři sousedící obce s rozšířenou působností. Další novinkou je například omezení hlasovacích práv pro členy komunit, kdy každý může mít maximálně desetinový podíl. Vzniknout má také Elektroenergetické datové centrum, které bude sledovat výrobu a spotřebu elektřiny v soustavě.

Návrh novely navazuje na předchozí změny energetického zákona. Jednou z nich je novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje, aby energie například z fotovoltaické elektrárny byla využívána obyvateli bytových domů. Další novinkou je zvýšení limitu pro licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení na 50 kilowattů.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.