Snaží se být udržitelné a zelené. Dvě obce z Valašska si za to vysloužily první místa v soutěži Zelená obec roku. „Přinejmenším na Moravě jsme byli první obec, která si pořídila kotelnu na dřevní štěpku a rozvedla teplovod po celé vesnici,“ říká Daniel Šenkeřík, starosta Hostětína, který se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Vesnice má také biologickou kořenovou čistírnu odpadních vod či fotovoltaickou elektrárnu. Ze soutěže Zelená obec roku si odnesla první cenu v kategorii Obec do tisíce obyvatel. 

Jen pár kilometrů od Hostětína leží Slavičín, více než šestitisícové město, které se stalo vítězem v kategorii Obec nad tisíc obyvatel. „Věnujeme se zadržování vody v krajině, výsadbě alejí a veřejné zeleně, budování nádrží na dešťovou vodu a máme také re-use centrum a kotelnu na biomasu, s níž vytápíme naše dvě sídliště,“ popisuje starosta Tomáš Chmela.

Do soutěže se mohla přihlásit jakákoliv obec z Česka, která se angažuje v environmentální oblasti, udržitelném fungování a má odpovědný postoj k životnímu prostředí. Vedle toho byla vyhlášena i speciální kategorie Sociální počin roku, v níž zvítězila obec Záměl.

Vítězové si rozdělili výhry v celkové výši 1,3 milionu korun a navíc získali poukaz na poradenskou konzultaci od ČSOB Advisory nebo EU Centra. Kompletní výsledky jsou dostupné na stránce www.zelenaobecroku.cz.

„V ČSOB dlouhodobě bereme potřebu vnímání zelených otázek, dopadů na klima a na společnost jako extrémně důležité, a proto jsme se rozhodli uspořádat tuto soutěž. Byly oceněny obce, které umí pracovat a fungovat způsobem, který dbá na ochranu životního prostředí,“ říká Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví. Zelené projekty podle něj zároveň vytváří velice příjemné prostředí pro obyvatele i pro firmy, které v obcích působí. Očekává, že soutěž podpoří vznik nových šetrnějších projektů a ukáže možnosti jejich financování.

„Jsme rádi, že o první ročník soutěže Zelená obec roku je zájem. Přihlášku podaly obce z různých koutů České republiky. Velká část z nich v něčem opravdu vyniká, výběr mezi nimi tedy nebyl pro porotce lehký. V soutěži chceme pokračovat i v dalších letech, obce tak budou mít další příležitost získat ocenění,“ uvedl Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin, které soutěž spoluorganizují a jsou jejím hlavním mediálním partnerem. „V nejbližší době o vítězích vyjdou v Hospodářských novinách reportáže, které pomohou inspirovat další města a vesnice. Čtenářům ještě více přiblíží úspěšné obecní projekty z oblasti ochrany životního prostředí, obnovitelné energie a udržitelnosti,“ dodává. 

Výsledky prvního ročníku soutěže Zelená obec roku

Obec do 1000 obyvatel

1. místo – Hostětín

2. místo – Krásná

3. místo – Záměl

Obec nad 1000 obyvatel

1. místo – Slavičín

2. místo – Litomyšl

3. místo – Chrudim


Sociální počin roku

Záměl

Cílem soutěže bylo vybrat obce, které mají v oblasti udržitelného fungování dlouhodobou vizi, snižují uhlíkovou stopu, zmírňují dopad na změnu klimatu, investují do ochrany životního prostředí, podporují biodiverzitu a aktivně zapojují občany.

Přihlášené obce hodnotila odborná porota složená z expertů na životní prostředí, osobností a zástupců firem a obcí. V porotě zasedl například ministr životního prostředí Petr Hladík, ekolog Martin Bursík nebo architektka Eva Jiřičná. Přihlašování do soutěže probíhalo v termínu od 22. března do 9. května přes jednoduchý formulář na webových stránkách www.zelenaobecroku.cz.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.