Rozpočet univerzit by se měl v letošním roce mimořádně navýšit zhruba o 901 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu pracovní skupiny, která se na ministerstvu školství věnuje mzdové politice na vysokých školách. Finance by podle dokumentu měly být určené na odměňování vysokoškolských pedagogů. Kvůli nespokojenosti s výdělky se 28. března na 12 fakultách chystají protestovat vyučující humanitních a sociálněvědních oborů, Vysokoškolský odborový svaz (VOS) je na ten den podpořil vyhlášením symbolické stávkové pohotovosti.

„Při zohlednění skutečnosti, že rozpočet vysokých škol již byl v roce 2022 posílen o 500 milionů korun, které lze využít na opatření ve mzdové oblasti, činí potřeba navýšení objemu prostředků pro vysoké školy pro období od 1. dubna do 31. prosince 2023 (…) 900 867 703 korun,“ píše se v materiálu pracovní skupiny k mzdové situaci na univerzitách. Na vzdělávání na veřejných VŠ je letos podle MŠMT určeno 30,9 miliardy korun, tedy o 2,3 miliardy víc než loni. Další peníze podle Lednové plynou univerzitám z dotací na výzkum a vývoj.

Pracovní skupina, jejíž vznik podle mluvčí MŠMT Anety Lednové inicioval ministr školství Vladimír Balaš (STAN), měla za cíl navrhnout řešení financování univerzit. Česká konference rektorů (ČKR), Rada vysokých škol (RVŠ) a odboráři poukazují na to, že vysoké školství je dlouhodobě podfinancované. ČKR v pátek ve svém prohlášení uvedla, že žádá vládu o nápravu, protože akademické prostředí přestává být konkurenceschopné. Lednová ve čtvrtek řekla, že k problematice financování VŠ bude na pondělí 27. března svolané jednání. Bližší informace neuvedla.

Odpovídající měsíční mzda by podle dokumentu pracovní skupiny na MŠMT měla být pro profesora ve výši 100 tisíc korun, pro docenta 70 tisíc a pro odborného asistenta 55 tisíc. V roce 2022 podle materiálu, který údaje uvádí s odkazem na data v Informačním systému o průměrném výdělku, byla průměrná měsíční mzda profesora asi 98 tisíc, docenta asi 73 tisíc a odborného asistenta 51 tisíc korun.

Výdělky učitelů se ale na různých fakultách liší. Nízké jsou podle tvrzení v dokumentu průměrné příjmy profesorů na právnických, filozofických, humanitních, teologických a uměleckých fakultách, a to včetně oboru architektury. U odborných asistentů je mzda podle materiálu nízká na všech fakultách s výjimkou fakult informatiky.

V roce 2022 podle dokumentu působilo v průměru na veřejných VŠ 30 665 zaměstnanců, jejichž mzda je hrazena ze státního rozpočtu. Z nich 15 271 byli akademičtí pracovníci, tedy profesoři, docenti či odborní asistenti. Odborní asistenti tvoří asi polovinu těchto akademiků.

V pracovní skupině ke mzdám na univerzitách zasedli zástupci MŠMT, ČKR, RVŠ, odborů ve školství a Národního akreditačního úřadu. Zástupci resortu zároveň upozornili, že mzdová politika a určování počtu zaměstnanců jsou ale výhradně v kompetencích univerzit.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.