Inspirativní obecní projekty vedoucí k udržitelnosti mají šanci uspět v nové celorepublikové soutěži Zelená obec roku. Zástupci měst a vesnic do ní mohou přihlásit své zajímavé počiny z oblasti životního prostředí, úspor energií či zmírňování klimatické změny. Vítěz získá 300 tisíc korun pro svůj další rozvoj. Stovky tisíc korun si odnesou i obce, jež obsadí druhé a třetí místo.

Odborná porota složená ze zástupců firem, obcí, ministerstva životního prostředí, architektů a odborníků bude hodnotit již existující i právě realizované projekty. Posoudí jejich dlouhodobé vize, inovativnost, ekonomickou smysluplnost nebo zapojení občanů. Může jít například o energetické úspory v podobě zateplení či rekuperace, ekologičtější způsob vytápění, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadbu zeleně, instalaci vegetačních střech a fasád nebo zodpovědný vztah k přírodě.

 „Z iniciativy obcí a měst vzniká v Česku každý rok řada zajímavých projektů a aktivit v environmentální oblasti.​ ČSOB tyto projekty a aktivity dlouhodobě podporuje, proto jsme se ve spolupráci s dalšími partnery rozhodli vyhlásit tuto soutěž,“ říká Ján Lučan, člen představenstva Československé obchodní banky. Cílem soutěže, která se má konat každoročně, je podle něj představit udržitelné obce a jejich fungování v environmentální oblasti a současně přispět k jejich dalšímu rozvoji.

Stejně se k soutěži staví Hospodářské noviny. „Dominantně se zaměřujeme na ekonomická témata a byznys, obojí je ale samozřejmě provázáno s životním prostředím a klimatem. Tyto vztahy si uvědomujeme, a proto má i ochrana přírody a klimatu v našem deníku stálé místo. Rádi píšeme o inspirativních projektech, které mění věci k lepšímu, a se stejnou chutí jsme se pustili i do spoluorganizování této soutěže,“ uvedl Jaroslav Mašek, šéfredaktor HN.

V desetičlenné porotě zasedne například ministr životního prostředí Petr Hladík, ekolog Martin Bursík, architektka Eva Jiřičná, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková či zakladatel oceňované stavební společnosti LIKO-S Libor Musil.
Samostatná část soutěže je věnována Sociálnímu počinu roku. Tento titul získá obec s nejlepším sociálním projektem – a k tomu 100 tisíc korun.

Obce se mohou hlásit do 9. května jednoduše přes internetové stránky www.zelenaobecroku.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů společně s odbornou konferencí proběhne 15. června v pražském kampusu společnosti ČSOB, který je považován za jednu z nejekologičtějších staveb Evropy.

Organizátory soutěže jsou ČSOB a Hospodářské noviny.

Soutěž Zelená obec roku.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.