Společnost InsolCentrum ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Svazem českých a moravských bytových družstev pořádá v pondělí 20. března 2023 tiskovou konferenci: „Zásadní obrat v pohledu na dlužníky. Naléhavý vzkaz pro vládu: Většina občanů i profesionálů zcela odmítá vládní novelu oddlužení!“

Na TK bude prezentován postoj občanů České republiky v různých pozicích k novele oddlužení. Stanovisko široké veřejnosti; starostů obcí, měst i regionů; představitelů bytových družstev i shromáždění vlastníků bytů; profesionálů – insolvenčních soudců a správců, věřitelů, advokátů či podnikatelské veřejnosti. Zahájena bude v 10:30.

O čem bude tisková konference?

Vláda v současné době připravuje novelu insolvenčního zákona, ve které navrhuje snadné osvobození od dluhů pro všechny dlužníky za tři roky. Jde o zákon důležitý pro všechny občany České republiky nikoli jenom pro dlužníky. Proti aktuálnímu vládnímu návrhu se jednotně staví nejen odborná veřejnost, ale podle dat, která budou na tiskové konferenci prezentována, také drtivá většina občanů. Novela oddlužení se negativně promítne do veřejných rozpočtů, což na vlastní kůži pocítí zejména občané. Postiženi budou podle Radky Vladykové, ředitelky SMO ČR, lidé v regionech, podle Jana Vysloužila, předsedy SČMBD, také členové bytových družstev a SVJ. Vliv přijetí novely na podnikatelské prostředí i na společenskou atmosféru v zemi popíše jednatelka analytické společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá.

Proč je vládní novela v zásadním rozporu s názory většiny? Proč se cítí řada občanů bezmocná? Většina občanů ví, kde vzít část miliard chybějících ve státním rozpočtu. Vláda to neví? Opravdu hodlá vláda a parlament prosadit plošné tříleté oddlužení navzdory doporučení odborníků a proti vůli občanů ČR? Komentář k těmto tématům uslyšíte v průběhu tiskové konference.

Účastníci tiskové konference: 

- Mgr. Radka Vladyková (ředitelka SMO ČR)

- JUDr. Jarmila Veselá (jednatelka společnosti InsolCentrum)

- Ing. Jan Vysloužil (předseda Svazu českých a moravských bytových družstev)

- Doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc. (sociolog, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP)