Karlovy Vary budou nadále kampaní zvát rusky mluvící turisty z Evropy. Kampaň zaměřená na ruskojazyčné hosty lázní vyvolala odmítavou reakci části karlovarské opozice i diskuse na sociálních sítích. Podle vedení města, ale i představitelů hotelové asociace jsou však ruskojazyční hosté, kteří žijí mimo Rusko v Evropě, v současné době nepostradatelní pro zachování karlovarské lázeňské péče. Rozhodně není kampaň mířená na hosty z Ruska, ujišťuje primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

„Ruskojazyčná kampaň je zejména určená na všechny, kteří žijí v západní Evropě, ale používají azbuku a mluví rusky,“ uvedla Pfeffer Ferklová. Nejsou to podle ní jen Rusové, ale i Ukrajinci, Gruzínci a další.

Debatu o vhodnosti ruskojazyčné marketingové kampaně vyvolal otevřený dopis Adama Klsáka a dalších opozičních zastupitelů Karlových Varů. V něm žádají, aby infocentrum s kampaní vzhledem k ruské agresi proti Ukrajině skončilo. „Podle našeho mínění může tato reklamní akce v kontextu aktuálního dění způsobit šrámy na domácí i mezinárodní reputaci města, prohloubit negativní stereotypy o něm a ve výsledku zapříčinit přesně opačný efekt, než pro jaký byla pravděpodobně zamýšlena,“ míní podepsaní zastupitelé.

Jenže podle hoteliérů lázeňskou péči, tedy to, čím se Karlovy Vary odlišují od všude běžných wellness zařízení, využívají zejména hosté pocházející ze zemí, kde je karlovarská lázeňská péče tradicí. A tradičně jsou to z velké části hosté ze zemí někdejšího Sovětského svazu, ať už dnes žijí kdekoli. „Takzvaně rusky hovořící klientela z evropských států dlouhodobě navštěvuje Karlovarský kraj za účelem léčebných pobytů. U nikoho jsme za celou dobu nezaznamenali podporu Ruska a schvalování válečného konfliktu, ba naopak,“ uvedl předseda karlovarské sekce Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika.

Karlovarské hotely byly podle něj dlouhodobě závislé na samoplátcích, většinou z ciziny. I když se nyní do Karlových Varů vrací česká klientela, jde hlavně o víkendové pobyty. „Část hotelů se snažila získat i smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami, ale zatím neúspěšně,“ řekl Kronika. Změna klientely podle něj nebude pro hotely snadná.

I podle ředitele karlovarského infocentra Josefa Dlohoše jde o tradiční klienty, kteří udržují lázeňskou péči ve městě. „Všechny ostatní národnosti od Němců počínaje, u Britů a Američanů konče využívají v 95 procent wellnessové nabídky místních hotelů – a bude ještě dlouho trvat, než tyto trhy uvyknou a budou osloveny naší komplexní lázeňskou péčí,“ konstatoval Dlohoš.

Přesto na základě polemiky o vhodnosti ruskojazyčné kampaně infocentrum svou kampaň mírně upravilo. Vynechalo například větu „Karlovy Vary vám rozumí“.

V oblasti lázeňství, tedy odborné lékařské péče, pracuje v Karlových Varech a okolí několik tisíc lidí. A už nyní je cítit dopad změny klientely. Například hotel Plaza městu vrátil Zámecké lázně, které měl pronajaté, protože nemá dost hostů na komplexní lázeňskou péči a pro wellness pobyty si vystačí s vlastním provozem.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.