„Nepodcenil jsem sběr podpisů, ale nastavení systému. Nutí lidi ke švindlu a čestný člověk je v nevýhodě,“ říká vyřazený kandidát na prezidenta Karel Janeček, který se proti rozhodnutí ministerstva vnitra odvolal. „Paní Danuše Nerudová řekla, že z petičních archů vyřadili zhruba dvacet tisíc podpisů. Na základě čeho? Logicky z toho vyplývá, že někdo z jejího týmu měl přístup do databáze občanů,“ tvrdí.