Pokud bude v zimě hrozit nedostatek paliva v teplárnách, české obýváky, kuchyně, ale i kanceláře se budou moci vytápět na méně stupňů, než je tomu doposud. Například v centrálně vytápěných obývácích by mohla teplota klesnout až na 18 stupňů. V koupelnách na 19 stupňů, v předsíních jen na 15 a na vytápěných schodištích jen na 10 stupňů. V kancelářích a zasedacích místnostech v různých administrativních budovách pak půjde o 18 stupňů.

Umožnit to má nová vyhláška stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo během něj, a to v oblasti teplárenství. Tu dalo do připomínkového řízení ministerstvo průmyslu a obchodu. Vztahovat by se měla na situaci, kdy by v zemi nebylo dost paliva, a byl tak vyhlášen stav nouze – nebo by bylo třeba mu předejít. „Navrhovaná vyhláška si klade za cíl snížení spotřeby zemního plynu a dalších fosilních paliv v budovách při omezení nebo úplném ukončení dodávky zemního plynu do ČR, a tedy vede k úsporám energie včetně úspor na zemním plynu, a to při zachování minimálních požadavků na tepelnou pohodu a dodávku teplé vody,“ píše úřad v důvodové zprávě návrhu vyhlášky.

„V případě vyhlášení předcházení stavu nouze v teplárenství bude na základě této navrhované změny možné teplotu, která je nyní stanovena v průměru na 20 stupňů Celsia, mírně snížit,“ uvedl pouze k vyhlášce mluvčí ministerstva průmyslu David Hluštík.

Důvodem pro novou úpravu teplot v budovách je trvající agrese vůči Ukrajině ze strany Ruska, které je podle ministerstva naším hlavním vnějším dodavatelem zemního plynu.

Zásadní body návrhu vyhlášky oproti současnému stavu pak podle materiálu jsou: 

  • nelze zahájit topnou sezonu mimo otopné období – a to ani po dohodě 2/3 konečných uživatelů budovy;
  • zavádějí se průměrné teploty vnitřního vzduchu v pobytových místnostech a ostatních prostorách, kterých je zapotřebí dosahovat. Tyto teploty jsou oproti současné právní úpravě snížené a nelze je po dohodě 2/3 konečných uživatelů budovy navýšit;
  • při stavu nouze v teplárenství jsou dodržována pravidla dodávky tepelné energie, jen pokud jsou dodávky z technických důvodů uskutečnitelné (zejm. dostatek zemního plynu).

Součástí materiálu je i podrobná tabulka, která stanovuje limity topení: 

Požadované teploty dle návrhu ministerstva.
Požadované úpravy teploty dle návrhu ministerstva.
Foto: Úřad vlády