V Plzni je ročně nově diagnostikováno téměř 1,5krát více nových nádorů, než je celorepublikový průměr. Mnozí pacienti se léčí v Komplexním onkologickém centru ve Fakultní nemocnici Plzeň. Tímto zařízením, jež je jediným v Plzeňském kraji, projde ročně 3,5 tisíce onkologicky nemocných nejen z tohoto regionu, ale i ze sousedních krajů.

Naději na uzdravení či prodloužení života dávají pacientům moderní léčebné postupy jako imunoterapie nebo cílená terapie. Uplatňují se u některých nádorů plic, ledvin, močového měchýře, dělohy, jícnu, žaludku i nádoru tlustého střeva a konečníku. Na možnosti moderní léčby i prevenci upozorňuje kampaň „Dotek, který pomáhá“, jejíž plzeňská část startuje 8. června 2022 v obchodním centru Olympia. Jejím symbolem je interaktivní model obří rakovinné buňky. 

Kampaň, při které přední čeští onkologové představují nové možnosti léčby rakoviny, zejména imunoterapii, byla zahájena 1. června v Praze a postupně se rozšiřuje do všech krajů. 

Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň profesor Jindřich Fínek vidí přínos moderních postupů i v možnosti personalizovat léčbu. „Při imunoterapii pacient dostává látky, které dokážou v těle nastartovat procesy směřující k zastavení nebo omezení růstu nádorů. Tento typ léčby zvyšuje kvalitu života pacientů a prodlužuje jim život,“ popisuje prof. Fínek, který je zároveň děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a místopředsedou České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

V horizontu tří až pěti let podle něj bude nosnou onkologickou léčbou právě imunoterapie nebo cílená terapie zvolená pro daného pacienta na základě co nejpřesnější znalosti typu nádoru. „Imunoterapie dává našim pacientům výrazně vyšší šanci na to, že se jim onemocnění nevrátí,“ dodal prof. Fínek.

Onkologové se shodují, že tento typ léčby je v Česku dobře dostupný i díky síti komplexních onkologických center. Hlavní přínos těchto center je v tom, že o léčbě nemocného nerozhoduje jednotlivec, ale multidisciplinární tým, v němž je kromě onkologa zastoupen také chirurg, patolog, radiodiagnostik a další odbornosti s ohledem na konkrétní diagnózu. Prof. Fínek dodává, že ve Fakultní nemocnici Plzeň jsou významná chirurgická pracoviště zajištující například chirurgickou léčbu nádorů jater, plic nebo radikální operace gynekologických nádorů.

Kromě dostupné a kvalitní péče funguje v Česku také řada preventivních programů. Docentka Jana Prausová, předsedkyně ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole, jejich využívání doporučuje, protože včasný záchyt nemoci zvyšuje šanci na vyléčení. „V České republice máme dostupné screeningové programy ve vyhledávání nádorů tlustého střeva a konečníku, prsů, čípku děložního a plic. Je jednoznačně velkou ochranou se těchto programů účastnit, protože včasný záchyt onemocnění zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení,“ připomněla. Metody léčby onkologických onemocnění se podle ní neustále vyvíjejí a roste šance, že závažná diagnóza automaticky neznamená konec.

Onkologickým pacientům i jejich blízkým pomáhá v Česku řada spolků. Díky jejich asistenci závažná diagnóza nemusí pacienty vyčlenit z běžného života, zajišťují jim psychosociální podporu a poradí v praktických otázkách – například při návratu do práce.

„O rakovině by se mělo veřejně mluvit. Když ji přestaneme vnímat jako tabu, jako hrozbu, tak to pomůže pacientům i všem, kdo o ně pečují,“ míní Petra Adámková z vedení sdružení Hlas onkologických pacientů. „Rakovina už není nemocí, při níž se život počítá na týdny, stává se nemocí chronickou. Začlenění pacientů do normálního života je to, co si přejí, nechtějí stát stranou,“ dodala.

Z ročenky Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že v roce 2018 bylo v Plzni ročně nově diagnostikováno asi 1200 zhoubných nádorů na 100 tisíc obyvatel u mužů a 1100 na 100 tisíc obyvatel u žen. Je to více než celorepublikový průměr, kde se incidence pohybuje nad hranicí 800 na 100 tisíc obyvatel. V Plzni jde u žen nejčastěji o nádory prsu, u mužů pak o nádory plic a prostaty. Velkou roli hraje věková struktura obyvatelstva. Ve městech je populace obecně starší, to znamená, že je zde i vyšší výskyt nádorových onemocnění, Plzeň nevyjímaje. Pokud jde o celý Plzeňský kraj, pak má spolu s Karlovarským krajem v porovnání se zbytkem republiky nejvyšší výskyt nádorů ledvin.