Více než třetina Čechů někdy prohledala svým partnerům mobilní telefon. Téměř čtyři pětiny z nich k tomu neměly svolení. Vyplývá to z únorového průzkumu antivirové firmy Avast mezi tisíci respondenty z České republiky.

Telefon prohledalo partnerovi 36 procent mužů a 37 procent žen. Lidé, kteří svým polovičkám prošli telefon, byli ve 27 procentech případů jen zvědaví. Dalších devět procent však chtělo vědět, kde se jejich partner či partnerka zrovna nachází, a dvě procenta respondentů chtěla svému partnerovi nebo partnerce nainstalovat do telefonu bez jejich vědomí aplikaci.

„Žádná forma špehování není přijatelná a každý nevyžádaný přístup do zařízení je narušením soukromí. Kromě toho je velmi tenká hranice mezi šmírováním a stalkingem. Jsou to nízká čísla, ale obětem může takové chování způsobit závažné psychologické i fyzické újmy,“ uvedla bezpečnostní ředitelka Avastu Jaya Baloová.

Podezření, že jim jejich partner prošel telefon, má 24 procent lidí. Z nich třetina uvedla, že si ve svém zařízení všimli nějakých změn, 31 procentům se partner sám přiznal a 25 procent jej přistihlo přímo při činu.

Lidé, kteří prohledali svým protějškům telefon, ve 40 procentech případů zjistili, že před nimi jejich partner či partnerka něco skrývá. Téměř polovina (46 procent) respondentů pak přiznává, že se kvůli tomu, co objevili, s partnery pohádali.

Lidé partnerům prozkoumali nejčastěji aplikace na posílání zpráv (58 procent), sociální sítě jako Facebook nebo Instagram (41 procent) a záznamy telefonních hovorů (32 procent).

Ne každý, kdo chtěl partnerovi či partnerce prozkoumat telefon, musel použít nějaké zákeřné metody. Celkem 22 procent dotázaných znalo heslo své polovičky, protože už jim je v minulosti řekla, a více než třetina (39 procent) žádné heslo nepotřebovala, jelikož telefon nebyl chráněný. Ostatní si heslo partnera zapamatovali při zadávání (26 procent) nebo jej lstí přiměli, aby jim telefon sám odemkl (pět procent). Někteří dokonce použili k odemčení telefonu otisk prstu, který partnerovi sejmuli ve spánku.