Národní centrála proti organizovanému zločinu zahájila pod dozorem pražského vrchního státního zastupitelství (VSZ) trestní řízení kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů na Ukrajině. Informovala o tom vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová v tiskové zprávě. 

Konkrétně se vyšetřování týká trestného činu použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje. 

„Cílem řízení je zajistit důkazy o válečných zločinech prostřednictvím svědků, obětí, kteří hledají ochranu před válkou na území České republiky,“ uvedla Bradáčová.

V praxi to znamená, že policie bude sbírat důkazy a svědectví, která si do Česka přivezli uprchlíci z Ukrajiny brutálně napadené ruskou armádou. Další důkazy, jako fotky či videa, mohou navíc získávat uprchlíci od svých rodin, kteří na Ukrajině zůstali, i později a předat je pak policii.

Policisté shromažďují a analyzují veškeré dostupné informace, ať již z veřejných zdrojů, či od dalších orgánů veřejné moci, kterým jsou tyto známy. Předpokladem zajištění dostatečného množství důkazů je potom především ochota uprchlíků spolupracovat s orgány České republiky,“ upřesnila na dotaz HN Bradáčová. Podle ní také policie chystá velkou informační kampaň. „Bude směrovaná vůči svědkům a obětem války. Dnešní svět elektronických komunikací umožňuje na rozdíl od předchozích konfliktů zajistit rovněž množství informací, potencionálních důkazů v podobě fotografií, videozáznamů, audiohovorů, které mohou přispět k možnému budoucímu potrestání pachatelů těchto zločinů,“ upozornila Bradáčová.

Ačkoliv podezření se týká zločinů spáchaných v jiné zemi a cizími státními příslušníky, Česko ho vyšetřovat může. Podle Bradáčové v tomto případě totiž platí „zásada univerzality“, kdy se podle českých zákonů posuzuje trestnost mimo jiné zločinů použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva a plenění v prostoru válečných operací. A to právě i v případě, že takový trestný čin spáchá v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, dodala Bradáčová.

Policie se konkrétně zaměří například na znaky vedení války v rozporu s Haagskými a Ženevskými úmluvami. Důkazy pak buď spolu s VSZ předá k mezinárodnímu soudnímu tribunálu, který také již vyšetřování možných válečných zločinů spáchaných Rusy na Ukrajině zahájil, anebo povede vlastní řízení. To by se mohlo týkat třeba jednotlivců, identifikovaných v tuzemsku svědky, kteří si je při zločinu nahráli. 

Vrchní státní zastupitelství spolupracuje na šetření s Agenturou Evropské Unie pro justiční spolupráci v trestních věcech – Eurojustem, který koordinuje předávání informací o trestních řízeních v jednotlivých zemích (Litvě, Estonsku, Polsku, Slovensku a SRN).