Zemřel Eduard Marek řečený Hroznýš, nejstarší český skaut. Za války ho za pomoc Židům věznili nacisté, po únoru 1948 zase komunisté. Bylo mu 104 let. Eduard Marek byl nejstarší český skaut, člen třetího odboje a také politický vězeň. 

Narodil se a mládí prožil v Praze na Žižkově. Za druhé světové války byl v roce 1942 tři měsíce vězněn za stýkání se se Židy. Po komunistickém puči v roce 1948 spoluzakládal odbojovou skupinu DEB, která se ovšem nestačila podle Wikipedie výrazněji projevit. Marek byl roku 1949 zatčen a odsouzen na 10 let, propuštěn byl v roce 1956. Jako dlouholetý skaut se podílel na obnovování skautské organizace v roce 1968 i po roce 1989.  

Žil na pražském Spořilově a v roce 2019 se stal jedním ze třech nejstarších lidí na světě, kteří seskočili s padákem. Eduard Marek seskočil z výšky 3200 metrů na kolínském letišti. Bylo mu tehdy 102 let.

Před několika lety historikové objevili dokumenty prokazující, že byl za války členem kolaborantské fašistické Vlajky. Upozornil na to také iRozhlas, který připravil jeho velký profil. Většina odborníků uvěřila vysvětlení Eduarda Marka: „Ano. Jsem na seznamu Vlajkařů, platil jsem členské příspěvky, měl jsem legitimaci, ale působil jsem tam jako agent pro židovskou obec. Všichni, kdo by mi to mohli dosvědčit, zahynuli v koncentračních táborech,“ uvedl pro Paměť národa tehdy stoletý skaut Eduard Marek.

„23. ledna 2022 odešel k věčnému táborovému ohni bratr Eduard Marek - Hroznýš, držitel nejvyššího skautského vyznamenání Řádu stříbrného vlka a nejstarší skaut v Česku,“ uvedla dnes pro ČTK Barbora Trojak, mluvčí skautské organizace Junák . V dalších dnech zveřejní informace o posledním rozloučení.

Eduard Marek se narodil v roce 1917 v Praze. V roce 1936 nastoupil jako dobrovolník na vojnu k prvnímu leteckému pluku TGM, po demobilizaci v roce 1939 se ujal vedení rodinné realitní kanceláře. Za války byl tři měsíce vězněn za pomoc židovskému kamarádovi, ilegálně působil ve skautu, zúčastnil se Pražského povstání.

Po válce obnovil svou realitní kancelář a vedl junácký oddíl. Po komunistickém puči v únoru 1948 spoluzakládal odbojovou skupinu, následující rok byl zatčen a za "protistátní činnost" odsouzen na deset let, na svobodu se dostal za sedm let. Spolu s ním byla odsouzena i jeho manželka, jejich tehdy pětiletý syn skončil v ústavu v Počernicích, popsala osud Eduarda Marka organizace Paměť národa, která sbírá svědectví pamětníků minulého století.

Marek, který měl přezdívku Hroznýš, byl celoživotním skautem. Myšlenky hnutí udržoval i během dlouhých let, kdy byl skauting v českých zemích zakázaný.