V důsledku škodlivin ve vzduchu ročně předčasně zemřou tisíce Čechů, další lidé kvůli nim trpí dlouhodobými zdravotními potížemi a různými onemocněními, včetně rakoviny. Přitom stačí málo k tomu, abychom všichni mohli dýchat o něco volněji. Projděte si pět tipů Hospodářských novin, kterými můžete pomoci ovzduší i sami sobě.

1) Jezděte více hromadnou dopravou a méně autem

Je to již ohraná výzva, ale podle odborníků dává ve městech, kde nejsou velké průmyslové provozy a většina bytových domů využívá centrální vytápění, největší smysl. Právě ve městech totiž znečištění ovzduší způsobuje především doprava. Například v Praze u vytížených silnic meteorologové každoročně naměří jedny z nejvyšších obsahů oxidu dusičitého ve vzduchu v Česku. Ten ovlivňuje dýchací systém, způsobuje astma nebo zvyšuje u dětí riziko respiračních onemocnění.

Osobních aut navíc v tuzemsku přibývá. V roce 2020 jich Češi registrovali o 140 tisíc více než v předchozím roce, celkem využívají přes šest milionů vozů. Průměrně jsou osobní vozy v tuzemsku staré přes 15 let – a mají tedy vyšší emise. „Ve městech rovněž chybí obchvaty a není dostatek záchytných parkovišť na jejich okrajích, aby pak člověk mohl pokračovat hromadnou dopravou,“ popisuje další problémy Bohumil Kotlík, vedoucí oddělení hygieny ovzduší a odpadů Státního zdravotního ústavu. 

Jednoduchou a rychlou změnou pro snížení škodlivin ve vzduchu, který ve městech dýcháme, tak může být i to, aby v autech nejezdil jen jeden člověk. Nejlepší je, když cestou nabere i sousedy nebo kolegy z práce. Každé větší město v Česku také nabízí sdílená kola nebo v něm fungují služby sdílených aut. Využití taxi podobných služeb, jako je Uber, se naopak v tomto ohledu ukázalo jako kontraproduktivní. Podle průzkumů totiž takové služby naopak zvyšují počet aut ve městech.

2) Vyberte si dodavatele zelené energie

Výroba tepla a elektřiny patří k nejčastějším zdrojům znečištění ovzduší v Česku. Pro výrobu elektřiny v roce 2020 se podle Energetického regulačního úřadu používalo nejvíce jaderné palivo, a to ze 37 procent. Hnědé uhlí pak ze 36 procent. Kdybychom ale sečetli výrobu elektřiny z hnědého a černého uhlí dohromady, jádro by skončilo až na druhém místě. Někteří dodavatelé elektřiny vnímají, že se jejich zákazníci více zajímají o životní prostředí, a už nabízejí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Patří mezi ně například ČEZ, E.ON nebo start-up bezDodavatele.cz. 

3) Vyměňte kotel na pevná paliva

Podle odborníků je výměna kotlů v bytových a rodinných domech jedním z nejúčinnějších opatření pro snížení škodlivin ve vzduchu. Právě kotle na pevná a fosilní paliva v domácnostech jsou v Česku velkými zdroji prachu nebo benzo[a]pyrenu, který je rakovinotvorný a tvoří se nedokonalým spalováním. Stát kvůli tomu už několik let vyhlašuje takzvané kotlíkové dotace – tedy možnost pořídit si ekologičtější vytápění. Domácnostem s nízkými příjmy na to stát přispěje 95 procenty z ceny vhodnějšího kotle, ostatním zaplatí polovinu. Zatím si v Česku díky státní podpoře kotle vyměnilo 85 tisíc domácností. Podle odhadu Státního fondu pro životní prostředí, který kotlíkové dotace spravuje, se ale v tuzemsku stále používá na 300 tisíc neekologických kotlů na pevná paliva.

„U moderních domů, které se staví v posledních letech, už to problém není. U toho, kdo topí na elektřinu, plyn, má tepelné čerpadlo, není co řešit. Typicky dělá výměna kotle potíže starším lidem na vesnici, kteří nemají nikoho, kdo by jim s ní pomohl. Nebo mají zavedený plyn, ale kvůli jeho vysokým cenám raději využívají kotel spalují dřevo, větve, protože na topení plynem ze svých důchodů prostě nemají,“ popisuje další úhel pohledu Jan Kozina, předseda neziskové organizace Čisté nebe.

Státní dotace se dá využít na výměnu kotle například za elektrické či plynové tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu. Od září příštího roku je navíc zakázáno používat ty úplně nejstarší kotle. Při porušení hrozí pokuta i 50 tisíc korun. 

4) Naučte se správně topit

I při výměně kotle je podle odborníků nutné jeho správné nastavení, jinak nebude fungovat tak, jak by měl. Učit lidi tomu, jak mají topit, si dal za cíl Jiří Horák z Výzkumného energetického centra VŠB v Ostravě, který si říká Smokeman. „Jeho životním posláním je zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě ovzduší,“ píše na svém webu. Se svou show objíždí česká města a obce a pomocí pokusů a ukázek vysvětluje, jak správně topit, jak si doma nastavit účinnost kotle nebo jak ovlivnit, co vychází z komína. Své rady opírá o reálné spalovací zkoušky, které výzkumníci dělají ve zkušebně nebo přímo u provozovatelů kotlů.

Smokeman sepsal také desatero správného topiče, kde mimo jiné radí: „Sušte dřevo na topení minimálně rok, nespalujte odpadky, nastavte regulační klapky tak, aby se oheň nedusil a vzduch mohl k palivu, u starých kotlů přikládejte méně a častěji, u automatických a zplyňovacích kotlů topte do plna nebo topte jen v místnostech, kde je to potřeba.“ 

5) Žijte zdravěji

Škodliviny v ovzduší působí na zdraví lidí – ročně kvůli nim předčasně zemřou tisíce Čechů. Dále způsobují dlouhodobé zdravotní potíže a oslabují imunitu. Kvůli tomu jsou pak obyvatelé takových míst náchylnější k různým onemocněním. Pokud žijete v takové oblasti, genetik a molekulární epidemiolog Radim Šrám z Akademie věd radí zaměřit se také na svou životosprávu. „To znamená nekouřit a jíst dostatek ovoce a zeleniny, které obsahují antioxidanty. Je prokázané, že když je hladina antioxidantů vyšší, zátěž imunitního systému škodlivinami se zmenší, protože si s nimi tělo lépe poradí,“ říká Šrám.

Podle Kotlíka ze zdravotního ústavu může každý přispět ke snížení znečištění ovzduší drobnými změnami svého chování. „Stačí se zamyslet nad tím, co můžu udělat. Musím jet do práce autem, nebo je možné jet vlakem? Musím listí na zahradě spálit, nebo jej můžu zkompostovat?“ vyjmenovává. A občas stačí vyrazit někam pěšky, když zrovna nespěcháte.