Případné přijetí eura by mělo dále zvýšit přínosy, které pro Českou republiku vyplývají z její obchodní provázanosti se zeměmi platícími eurem a z otevřenosti české ekonomiky. Na druhou stranu vstup do eurozóny by přinesl rizika, která plynou ze ztráty nezávislé měnové politiky České národní banky a stabilizační role kurzu koruny. Problémem je také nedokončená konvergence, tedy přibližování se úrovně Česka k eurozóně hlavně u cen a mezd. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila Česká národní banka. Ta rozdělila charakteristiky českého hospodářství z pohledu vstupu do eurozóny do tří skupin, tedy ukazatele s relativně nízkou mírou rizik při přijetí eura, neutrální ukazatele a rizikové ukazatele.

„Přechod ČR na euro by totiž znamenal odstranění kurzového rizika a snížení transakčních nákladů pro veškerý obchod se zeměmi eurozóny. Značná intenzita mezinárodních ekonomických vztahů včetně vysoké intenzity vnitroodvětvového obchodu zároveň zpravidla vede k vyšší synchronizaci ekonomických šoků a cyklické sladěnosti, a tedy k nižším nákladům spojeným se ztrátou samostatné měnové politiky,“ uvádí materiál.

Zároveň dokument upozorňuje, že ekonomická úroveň České republiky měřená jako HDP na hlavu v paritě kupní síly se v roce 2020 dále přiblížila průměru eurozóny, ale konvergence cenové a mzdové hladiny výrazněji nepokročila. „Nedokončený proces konvergence České republiky k eurozóně tak nadále představuje faktor hovořící proti brzkému přijetí eura,“ uvádí materiál.

Mezi ukazatele s nízkou mírou rizika při přijetí eura ČNB dále zařadila vedle obchodního propojení využívání eura českými podniky, které dlouhodobě vykazuje mírně rostoucí trend. Pozitivně v tomto směru banka hodnotí i vysokou míru ekonomické aktivity české populace a nízkou míru dlouhodobé nezaměstnanosti. „Odolný zůstává domácí bankovní sektor, jehož kapitálová vybavenost se za poslední rok dále zvýšila a jehož likviditní pozice zůstává robustní,“ uvedla ČNB.

Zároveň analýza uvádí, že v některých finančních ukazatelích se Česká republika od průměru měnové unie nadále znatelně liší. Jde například o hloubku finančního zprostředkování, zadlužení soukromého sektoru nebo strukturu finančních aktiv a pasiv nefinančních podniků a domácností, ty však z hlediska přijetí eura nelze podle centrální banky označit za nevýhodu či zásadní překážku. „Neutrálně vyznívá také konvergence úrokových sazeb, jejíž míra se ale oproti loňskému roku snížila v důsledku zahájení cyklu zpřísňování domácí měnové politiky,“ uvádí analýza.

Mezi rizika související s přijetím eura analýza označila vedle nedokončené konvergence, zejména u cen a mezd, odlišnou strukturu české ekonomiky a zemí platících eurem. „Kvůli nadprůměrně vysokému podílu průmyslu na tvorbě českého HDP přetrvávají rozdíly mezi strukturou české ekonomiky a ekonomiky eurozóny,“ uvádí materiál.

Dalším rizikem podle ČNB je do budoucna udržitelnost veřejných financí plynoucí mimo jiné ze stárnutí populace a z chybějících reforem penzijního a zdravotního systému. „Fiskální politika v loňském i letošním roce plnila svou proticyklickou roli a významně přispěla ke stabilizaci české ekonomiky, výzvou do dalších let zůstává dlouhodobá fiskální udržitelnost,“ uvádí dokument.

Při hodnocení dopadů přijetí eura je zároveň podle ČNB nezbytné posuzovat situaci v samotné eurozóně. „V současnosti nejsou známy všechny potenciální závazky, které budou do budoucna pro Českou republiku vyplývat v souvislosti s přijetím eura. Případné rozhodování o načasování vstupu do měnové unie je tak stále doprovázeno významnými nejistotami,“ uvádí materiál.

Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou hodnotí jak připravenost české ekonomiky na vstup do eurozóny, tak hospodářskou a institucionální situaci eurozóny samotné. Nezabývá se ovšem otázkou celkové výhodnosti či nevýhodnosti přijetí eura a neformuluje doporučení ohledně tohoto kroku.

Materiál slouží jako podklad pro společný materiál vlády a ČNB „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. Loni vláda při schvalování tohoto dokumentu rozhodla, že další vyhodnocení projedná až v roce 2022. Loni v prosinci vláda opět souhlasila s doporučením ČNB a ministerstva financí prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist