Správní úsek pražského městského soudu ve středu zamítl žalobu odvolaných členů dozorčí komise Rady České televize, kteří se domáhali zrušení rozhodnutí o svém odvolání z loňského listopadu. Podle soudu byla rada oprávněna komisi odvolat. Středeční rozhodnutí je pravomocné. Právní zástupce členů komise Artur Ostrý řekl, že zváží podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

„Městský soud má za to, že v daném případě rada má pravomoc odvolat člena dozorčí komise v zásadě z jakéhokoli důvodu, a pakliže nelze shledat zcela zjevně libovolné či diskriminační jednání, je takové odvolání v souladu se zákonem,“ konstatovala soudkyně Jana Jurečková.

Žalobu proti odvolání komise podali čtyři z jejích pěti členů – bývalý předseda dozorčí komise Jiří Staněk, dále pak Simona Holubová, Stanislava Hronová a Jiří Stránský.

Komisi odvolala rada loni 11. listopadu, důvodem odvolání byly podle radních vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu. Odvolaní členové v žalobě tvrdili, že odvolání bylo nezákonné mimo jiné kvůli chybějící pravomoci odvolat dozorčí komisi jako celek. Stejný názor, tedy že šlo o nezákonný krok, měl i ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Ostrý ve středu také upozorňoval na to, že v odvolání chybělo odůvodnění. Listopadové rozhodnutí rady podle něj bylo vyústěním politických tlaků na činnost rady a komise. Odvolaní členové komise už dříve uvedli, že se nedopustili jednání, které by zpochybnilo jejich nezávislost a nestrannost.

Ostrý řekl, že rozhodnutí soudu považuje za překvapivé. „Zkusíme si s klienty nad věcí sednout a rozhodnout, do jaké míry bude nebo nebude vhodné podat kasační stížnost. Osobně si myslím, že by tomu kasační stížnost prospěla, protože jde o věc, která má širší společenský i právní dopad, takže by stálo za to, aby se soudy vyšších instancí touto záležitostí zabývaly hlouběji,“ řekl Ostrý.

Postoj soudu a potvrzení, že odvolání komise bylo v souladu se zákonem, naopak uvítal šéf Rady ČT Pavel Matocha. „Bylo by absurdní, kdyby radní nemohli změnit obsazení svého poradní orgánu,“ upozornil.

Právní zástupkyně rady se k rozsudku vyjádřit nechtěla. Při jednání soudu upozornila na to, že dozorčí komise je poradním orgánem Rady ČT, kterému rada musí důvěřovat. S činností komise podle ní rada byla dlouhodobě nespokojená. Rozhodnutí o odvolání podle ní navíc nebylo správním aktem, takže by se jím neměl zabývat správní, ale civilní soud. To městský soud s odkazem na předchozí judikaturu odmítl. Členové dozorčí komise podle něj vykonávají veřejnoprávní funkci a tím je dána pravomoc správního soudu ve věci rozhodnout.

Nespokojenost rady s prací komise vyvrcholila při projednávání směny pozemku pod ostravským studiem, ke kterému komise údajně nedodala včas některé podklady. Odvolání dozorčí komise radní obhajovali před volebním výborem Poslanecké sněmovny. Podle jejich vyjádření postupovali stejně jako v obdobném případě před deseti lety, kdy rada rovněž odvolala celou dozorčí komisi. Novou komisi si radní zvolili na konci loňského listopadu.