Dvacet šest osobností z řad katolické církve podepsalo otevřený dopis kardinálu Dominiku Dukovi. Vyzývají ho v něm, aby se jasně a jednoznačně distancoval od radní České televize Hany Lipovské a od radního Českého rozhlasu Josefa Nerušila. Důvodem je jejich kandidatura do sněmovny v říjnových volbách za politické strany, které „zastávají krajní či extremistické postoje“.

Lipovská tento týden oznámila, že povede pardubickou kandidátku hnutí Volný blok, Nerušil je zase lídrem SPD Tomia Okamury v Praze. Lipovskou nominovala do rady veřejnoprávní televize Česká biskupská konference. Nerušil pracuje jako vedoucí referent odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského a má na starosti i facebookový profil Duky a twitterový účet arcibiskupství.

Názory a postoje, které podle signatářů zastávají SPD a Volný blok, odporují základním principům křesťanství a evangelia. „Tyto politické subjekty a jejich představitelé vyvolávají strach, šíří nenávist vůči celým skupinám obyvatelstva, upevňují negativní kolektivní stereotypy a podporují autoritářské režimy, nebo dokonce otevřeně propagují násilí,“ stojí v otevřeném dopise.

Dvě zmíněné strany, s nimiž se Lipovská a Nerušil spojili, jsou podle signatářů také protagonisty dezinformačních a konspiračních kampaní. „Tento typ politiky nikdy v dějinách nevedl k většímu bezpečí lidí, nýbrž pouze zaséval nepřátelství mezi lidmi a národy, probouzel v lidech nejtemnější vášně a pudy, a podněcoval tak rozbroje, konflikty a války,“ píší osobnosti. Jsou mezi nimi filozofové Václav Němec či Daniel Kroupa, biochemik Jan Konvalinka nebo podnikatelé Pavel Bratinka a Pavel Dobrovský.

Zmínkou o větším „bezpečí lidí“ autoři dopisu podle svých slov narážejí na Dukovo vyjádření pro Český rozhlas, že ho s Tomiem Okamurou spojuje právě „péče o bezpečí lidí“. Lipovskou pak Duka opakovaně podpořil přesto, že podle signatářů jsou některé její kroky v radě útokem na nezávislost ČT a paralyzují činnost celé televizní rady.

Osobnosti po Dukovi konkrétně chtějí, aby se od Lipovské a Nerušila jednoznačně distancoval. A žádají, aby je vyzval k rezignaci na členství v radách televize a rozhlasu.

Proti postojům Lipovské a Nerušila a „jejich“ stran se tento týden již vymezil předseda České biskupské konference Jan Graubner. S tím, že nejde o postoje církve. A Duka poté toto prohlášení předsedy biskupské konference podpořil.

Podle filozofa Václava Němce tento krok kardinála katolíci sice oceňují, je ale nedostatečný a pro řadu věřících matoucí. Na dotaz HN, zda věří, že Duka udělá, co po něm signatáři dopisu chtějí, pak Němec řekl: „Jako katolíci věříme na zázraky, takže i věříme, že nás pan Duka vyslyší.“

Na spojení Lipovské s Volným blokem a Nerušila s SPD vidí Němec jako nejhorší to, že se
jejich prostřednictvím legitimizují „síly z politického suterénu“, a dělají se tak společensky přijatelnými. „Působí to velké hodnotové zmatení, protože postoje těchto stran jsou v rozporu s hodnotami křesťanství,“ dodal Němec.

Lipovská tento týden uvedla, že svojí kandidaturou za Volný blok nic neporušuje, a to ani zákon o České televizi, konkrétně jeho paragraf 5. Podle něj člen rady ČT nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, hnutích nebo občanských sdruženích ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch. „Já nejsem členem žádné politické strany či hnutí, tudíž v žádném politickém subjektu nezastávám funkci, a tedy ani nemohu tento paragraf porušovat,“ sdělila HN Lipovská. Aby předešla pochybnostem, rozhodla se, že se na jednáních rady v srpnu a v září bude „striktně zdržovat hlasování s výjimkou hlasování o personálních otázkách.“ Rezignovat na členství v radě nehodlá.