Novela exekučního řádu, kterou dnes schválili poslanci, je největší změnou v exekucích za poslední dvě desetiletí, domnívá se odborník společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle. Stejný názor mají i poslanci Patrik Nacher (ANO) a Marek Výborný (KDU-ČSL), kteří se dluhovou problematikou dlouhodobě zabývají. Poslanec Jan Farský (STAN) ale upozorňuje, že změna neřeší všechny problémy se zadlužením spojené. Podle poslance Lukáše Kolaříka (Piráti) novela nepřináší skutečnou systémovou změnu. Sněmovna dnes schválila novelu exekučního řádu se senátními úpravami. Podle normy bude moci v roce 2023 začít zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí. Změní se také například pořadí splácení dluhu.

Schválení novely exekučního řádu uvítal Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Na Twitteru ji označil za největší změnu pravidel exekucí za 20 let. S takovým hodnocením souhlasí i poslanec Nacher, který se exekucemi dlouhodobě zabývá. „Jde o největší změny v exekucích za posledních 20 let,“ uvedl.

O tom, že novela přináší největší změnu v exekucích za poslední dvě dekády, je přesvědčený také lidovecký poslanec Výborný. „Vyvážené řešení pro seriózního věřitele i zodpovědného dlužníka,“ zhodnotil přijatý návrh Výborný.

Výrazně kritičtější postoj k normě zaujal poslanec Pirátů Lukáš Kolařík. „Žádná systémová změna se bohužel nekoná,“ napsal na Twitteru. Novele vyčítá zejména to, že splacení dluhů může u jednoho dlužníka vymáhat více exekutorů. Kolaříkem předložený pozměňovací návrh na zavedení místní příslušnosti exekutorů a na slučování dluhů poslanci neschválili. „Budeme tak mít nadále takový systém vymáhání exekucí, který proces zdražuje, znesnadňuje dlužníkům zaplatit svoje dluhy a posílá je do šedé a černé ekonomiky,“ kritizoval poslanec Pirátů v tiskové zprávě. Exekuční prostředí podle něj dále zůstane jedním z nejkorupčnějších v Česku.

Podle šéfa poslaneckého klubu STAN Jana Farského (STAN) musí exekuce vést ke splacení dluhu, ne k dluhovému otroctví. „A po dnešku jsme se posunuli od otrokářství ke splácení,“ napsal na Twitter. Zároveň upozornil, že schválení novely neznamená dosažení cíle. Řešením je podle něj možnost přijatelného oddlužení.

Novela exekučního řádu mění mimo jiné pořadí splácení dluhu. Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu na výkon rozhodnutí a nákladů exekuce nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, následně úrok z prodlení a nakonec náklady věřitele. „Drobnost, která obrovsky pomůže a vlastně se nijak nedotkne práv věřitelů,“ zhodnotil na sociální síti změnu advokát Petr Němec.

Schválená předloha předpokládá šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit, mohla by trvat nejdéle 12 let. Senát prosadil částečnou zpětnou platnost lhůt. Nynější šestileté a delší exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023.

Novela, kterou ještě musí podepsat prezident, přinese také omezení mobiliárních exekucí důchodců a tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník bude moci odvrátit prodej movitých věcí také v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit aspoň 1500 korun z nezabavitelných peněz. Možnost se bude týkat jen fyzických osob. Luxusnější věci budou zpeněžení podléhat i nadále.

Exekutorská komora ČR se chystá napadnout novelu exekučního řádu u Ústavního soudu. Vadí jí, že by exekutoři neměli mít nárok na úhradu nákladů řádně vedených, avšak bezvýsledných exekucí.