Na záběrech z dronu z roku 2016 byl v americkém státě Utah zachycen neznámý, rychle letící objekt. Řada lidí od té doby žila v domnění, že jde o UFO. Pět let poté, začátkem června tohoto roku, se podařilo prokázat, že šlo ve skutečnosti o sokolovitého ptáka raroha velkého.

K vyvrácení hypotézy o UFO přispěla podrobná analýza dostupných záběrů s pomocí metody DeFMO. Za speciálním algoritmem, který z jednoho rozmazaného obrázku dokáže zrekonstruovat původní objekt, stojí mladý výzkumník Denys Rozumnyi z pražské Fakulty elektrotechnické ČVUT.  

Rozumnyi začal svůj výzkum rozvíjet již před pěti roky během bakalářského studia a pokračuje v něm i při současném doktorském studiu na nejlepší evropské technické univerzitě ETH Curych. Začínal s detekcí rychle se pohybujících objektů. Následně přidal výpočet trajektorie a nakonec rekonstrukci, respektive doostření, rozmazaného pohybujícího se objektu. „Díky mému působení na ČVUT a ETH Curych jsem dokázal spojit dva světy – detekci rychlých objektů a jejich 3D rekonstrukci,“ říká Rozumnyi.

 „Hlavní využití, na které jsme při vývoji metody DeFMO mysleli, jsou v dopravě nebo sportu. Cílem je naučit autonomní vozidla reagovat na náhlá nebezpečí nebo třeba odhalit rychlost podání či rotaci míčku v tenise,“ popisuje původní motivaci absolvent ČVUT. Využití při identifikaci UFO autora metody nenapadlo, ale i to patří k výzkumu – občas najde uplatnění v nečekaných aplikacích a kontextech. „Kód je veřejně dostupný, takže metodu může použít kdokoli,“ dodává Rozumnyi.

Metoda funguje na bázi strojového učení. Trénink probíhá tak, že ostrý obrázek je nejprve synteticky rozmazán. Následně se algoritmus v daném počtu iterací snaží obrázek rekonstruovat a odstranit rozmazání tak, aby se výsledek co nejlépe přiblížil originálu. Jakmile se algoritmus naučí objekty dostatečně dobře rekonstruovat, je schopný rozmazané obrázky velmi přesvědčivě doostřit dokonce v reálném čase. Rozmazání objektu na snímku je způsobené pohybem, a proto je možné zpětně zrekonstruovat trajektorii objektu i předmět samotný.

Ve spolupráci se špičkovými vědci ze švýcarské univerzity ETH, Fakulty elektrotechnické ČVUT a Akademie věd ČR posouvá Rozumnyi metodu k dokonalosti. Už teď jeho algoritmy umí rozmazaný objekt rekonstruovat do 3D modelu.

„Další směr výzkumu je využít několik snímků. Pro nás to znamená mnohem více informací. Uvidíme pohybující se objekt z několika úhlů a zjistíme, jak se hýbe. To je pro 3D rekonstrukci zásadní,“ říká Rozumnyi. Metoda je ve fázi základního výzkumu. Zdrojový kód je ale otevřený a případ s UFO je prvním příkladem použití v praxi.

Podle některých odborníků na umělou inteligenci a rozpoznávací metody ale obrázek vytvořený metodou DeFMO nic nedokazuje. „Vědci naučili DeFMO rozpoznávat známé objekty, a pokud rozmazané UFO vypadá shodou okolností podobně jako rozmazaný sokol, tak si tam domyslí sokola, protože předpokládám, že DeFMO mnoho vzorků UFO ve svých trénovacích datech neviděl,“ reaguje Jaroslav Gergič ze společnosti Cisco, který se těmito technologiemi zabývá. „Podobně funguje i lidský mozek a neuronové sítě v něm . Proto je tolik optických klamů a dalších vizuálních triků, protože neurony jsou celý život určitým způsobem trénovány, a člověk potom při vhodné konstelaci na vlastní oči vidí i to, co není,“ vysvětluje.