Zabij strom, zachráníš kaktus, dalo by se parafrázovat známé ekologické přísloví. Neodborná péče o vzrostlý strom a jeho trvalé poškození přivedlo Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy až před hrozbu správního řízení. V něm zahradě hrozí pokuta až milion korun. Zahrada ořezáním vzrostlého dubu v univerzitním areálu chtěla dopřát více slunce kaktusovým sbírkám. Úředníci však takový postup nehodlají tolerovat. Botanická zahrada se tím trochu paradoxně může dostat do pozice škůdce na životním prostředí.

Mohutný dub červený je svými ořezanými pahýly patrný hned u vchodu do botanické zahrady. „Důvodem je kromě bezpečnosti návštěvníků masivní zastínění sbírkových a expozičních skleníků, které obsahují tisíce vzácných druhů sukulentních rostlin velice náročných na světlo,“ vysvětlil zákrok vůči dubu kurátor skleníkových sbírek a specialista na sukulentní rostliny Tomáš Procházka.

Doplnil, že botanická zahrada funguje jako záchranné centrum ochrany ohrožených druhů. „V těchto sklenících jsou internovány stovky zabavených rostlin, především kaktusů. Ty nám ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí svěřily do péče a máme za ně zásadní odpovědnost,“ dodal Procházka.

Zahrada proto požádala o povolení pokácet strom, který vzácným sbírkám stíní. Radnice Prahy 2 však byla jiného názoru. „Orgán ochrany přírody konstatuje, že dřevina je pro dané území z estetického hlediska vysoce hodnotná a zajímavá. Je pěkného habitu (vzhledu) a dobrého zdravotního stavu. I proto se orgán ochrany přírody rozhodl ponechat dřevinu při základním a pravidelném ošetřování na daném stanovišti,“ stojí ve zdůvodnění zamítavého stanoviska úřadu.

Zahrada se sice proti rozhodnutí odvolala na pražský magistrát, zároveň ale začala s postupnou redukcí mohutné koruny bez ohledu na uvedené zdůvodnění úřadu. Strom tak postupně začal připomínat spíše invalidu než stoletý dub. Cože se nelíbí odpovědným úřadům. Kontrola z odboru životního prostředí prokázala neodborný zásah.

„Kvůli němu byla daná dřevina v době plné vegetace nevratně poškozena a trvale znehodnocena,” uvedla mluvčí městské části Andrea Zoulová. Doplnila, že odbor životního prostředí všechny zajištěné podklady předal odboru správních agend s žádostí o zahájení přestupkového řízení.

Děkan přírodovědecké fakulty Jiří Zima zatím názor úředníků nekomentoval. „O správním řízení nemám dosud žádné informace. Nicméně vás ujišťuji, že fakulta životní prostředí chrání a s Prahou 2 spolupracuje,“ uvedl děkan pro HN.

Kurátor Procházka se nedomnívá, že by zahrada provedla zásah neodborně a že by strom tímto zásahem trvale poškodila. „Tato dřevina regeneruje velice rychle, už nyní jsou na prořezaných větvích vidět rašící letorosty,“ uvedl pro HN.

Dendrolog Jiří Grulich je ale jiného názoru. „Schopnost regenerace daného druhu je nízká,“ řekl HN. Doplnil, že v případě dobré vitality stromu a při řezu v koncových částech koruny může vzniknout takzvaná sekundární koruna.