Většina českých vysokých škol si letos pohoršila v mezinárodním žebříčku, který každý rok zveřejňuje britská společnost Quacquarelli Symonds (QS). Stejně jako v předešlých letech se z českých zástupců nejlépe umístila největší Univerzita Karlova (UK). V hodnocení klesla z 260. místa na 266. V první pětistovce jsou ještě Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) a České vysoké učení technické (ČVUT), které jako jediné z výzkumných českých univerzit zaznamenalo zlepšení. Posunulo se z pozice 432. na 403.

Umístění ČVUT na 403. místě je pro školu dosud nejlepší v hodnocení světového žebříčku QS. Jde ovšem o nejlepší umístění v historii samostatného žebříčku QS, tedy od roku 2010. V roce 2009, kdy žebříček vycházel ještě ve spolupráci s magazínem Times Higher Education a byl známý pod názvem Times Higher Education-QS World University Ranking, se škola umístila na 394. místě. Od roku 2010 pak oba žebříčky fungují samostatně. Žebříček QS i nadále pracuje se stejnou metodologií, žebříček Times Higher Education pro své hodnocení převzal metodologii novou. 

Podle rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka aktuální ohodnocení školy znamená, že patří mezi 31 procent nejlépe hodnocených univerzit. „V hodnocení bylo velmi dobře posouzeno kritérium počtu studentů na jednoho vyučujícího, kde došlo k velkému posunu,“ uvedla prorektorka ČVUT Veronika Kramaříková. Škola se podle ní ale musí snažit ještě zlepšit publikování, počet pracovníků ze zahraničí a úspěch výzkumu.

Poradenská společnost QS zpracovává žebříček od roku 2004. Pro letošní vydání klasifikovala 1300 škol ze zhruba stovky zemí, českých škol hodnotila 15. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to reputaci mezi zástupci jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanost autorů, internacionalizaci akademické obce, počty zahraničních studentů a průměrný počet studentů na jednoho vyučujícího.

V mezinárodním srovnání zvítězil stejně jako loni americký Massachusettský technologický institut (MIT). Následovala ho britská Oxfordská univerzita a na třetím místě společně americká Stanfordova a britská Cambridgská univerzita. V desítce nejlépe hodnocených univerzit jsou ještě tři další univerzity ze Spojených států, dvě z Velké Británie a švýcarská univerzita ETH v Curychu. Tyto prestižní školy mají rozpočty v řádech miliard dolarů.

Silnými stránkami nejlépe umístěné české vysoké školy, tedy UK, jsou podle žebříčku zejména poměr studentů a učitelů, podíl zahraničních posluchačů a akademická reputace. Naopak slabinou je poměr citovanosti vědců a podíl cizinců mezi zaměstnanci. U VŠCHT, která spadla z 342. na 373. místo, je největším plusem poměr studujících a vyučujících a podíl zahraničních studentů. Akademická reputace je pro VŠCHT naopak místem nejslabším.

Dalšími českými školami v první tisícovce žebříčku jsou brněnská Masarykova univerzita (551.–560.), Univerzita Palackého v Olomouci (601.–650.), Vysoké učení technické v Brně (701.–750.) a také Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové (všechny 801.–1000.). Univerzita Hradec Králové loni v žebříčku nebyla, ČZU se loni umístila stejně, všechny ostatní zmíněné školy si meziročně pohoršily.

Srovnávacích žebříčků univerzit existuje řada, UK se v nich tradičně umisťuje z ČR nejlépe. Jiné české školy se ale slušně umisťují v oborových žebříčcích zaměřených třeba jen na technické či ekonomické univerzity.


 

Aktualizace 28.6.2021, 9:00: V textu jsme upřesnili informaci o umístění ČVUT v žebříčku QS. V původní verzi bylo uvedeno, že se jedná o její nejlepší umístění. V aktuální verzi textu jsme informaci zpřesnili o to, že jde o nejlepší umístění v historii samostatného žebříčku QS, tedy od roku 2010. V roce 2009, kdy žebříčel vycházel ještě ve spolupráci s magazínem Times Higher Education pod názvem Times Higher Education-QS World University Ranking, se škola umístila lépe a to na 394. místě.