Už více než rok se celý svět potýká s pandemií nemoci covid-19. Společně s ní do životů všech zasáhl kolotoč lockdownů, testů, karantén a zpřísňování a rozvolňování opatření, která mají šíření nemoci zabránit. Zatím poslední vlnou rozvolnění prošla Česká republika v pondělí, kdy po půl roce přestal platit nouzový stav a s ním i některá opatření. 

Jak bude vypadat svět po pandemii? Jaký bude nový „normál“? Která opatření jsou užitečná a přetrvají i do budoucna a čeho se naopak vyvarovat? Jak pandemie urychluje společenské změny? O tom debatovali vědci v exkluzivní diskusi Nadačního fondu Neuron.

Diskuse se zúčastnil historik a držitel Ceny Neuron Jakub Rákosník, ekonomka Danuše Nerudová, výzkumník rizik Jan Kulveit, epidemiolog Petr Smejkal, spoluzakladatelka Nadačního fondu Neuron Monika Vondráková a předseda Vědecké rady Nadačního fondu Neuron Jan Konvalinka. Záznam debaty můžete sledovat v tomto článku.