Rada ČT ve středu nepřijala návrh usnesení, podle něhož je generální ředitel České televize Petr Dvořák ve střetu zájmů. Důvodem mělo být Dvořákovo angažmá v čele správní rady Leica Gallery Prague. Usnesení navrhl místopředseda rady Daniel Váňa. Dvořák střet zájmů odmítl s tím, že Leica Gallery je nezisková organizace a o svém angažmá radu v minulosti informoval.

Radní zároveň na středečním jednání pověřili dozorčí komisi, aby prověřila výstupy v souvislosti Leica Gallery ve zpravodajství ČT z pohledu možného střetu zájmů generálního ředitele. Čas na to má do konce dubna.

Na možný střet zájmů upozornily radu podněty dvou koncesionářů. Podle Váňova zjištění na webových stránkách České televize informovala ČT o Leica Gallery v minulých deseti letech zřetelně četněji v porovnání s dalšími obdobnými galeriemi, jako jsou například Galerie Václava Špály nebo brněnská Fait Gallery. Váňa v zápisech z jednání rady nenašel informaci o tom, že by Dvořák o vyšší četnosti zmínek a možném střetu radu informoval, jak mu ukládá kodex ČT. „Fakta jsou postavena na veřejných zdrojích,“ uvedl Váňa.

Dvořák se pozastavil nad tím, že usnesení radní připravili bez toho, aniž by s ním věc probrali. O své účasti v Leica Gallery podle svých slov informoval radu několikrát, například v letech 2011 a 2017 ve svém životopise, když byl zvolený generálním ředitelem. „Všechny zmínky vznikaly v rámci editoriální nezávislosti. S usnesením zásadně nesouhlasím,“ řekl Dvořák. Podle něj není pravda, že by ČT informovala o Leica Gallery častěji.

Nedávno se Dvořák v médiích zmínil, že ví o snahách o své odvolání. K tomu by mohlo sloužit usnesení rady z minulého zasedání, že nedodržel zákon. Porušení shledali radní v tom, že jedno vyjádření, o které rada žádala, jim z Dvořákova pověření poslal ředitel korporátních vztahů a komunikace ČT Vít Kolář, nikoli on osobně. Od rady Dvořák obdržel vytýkací dopis, který jej na porušení zákona upozorňuje.

Rada, mezi jejíž pravomoci patří i volba a odvolání generálního ředitele, začala být k Dvořákovi více kritická po loňské obměně části členů, kdy do ní přišel i současný předseda novinář Pavel Matocha nebo ekonomka Hana Lipovská.

Rada ve středu schválila výroční zprávu o činnosti ČT v loňském roce, kterou předkládá Poslanecké sněmovně. Do zprávy se na poslední chvíli dostala zmínka o neadekvátním prostoru pro zástupce strany SPD ve zpravodajských a diskusních pořadech s ohledem na její zastoupení ve sněmovně. To Dvořák odmítl s tím, že pasáž evokující dojem nevyváženosti zpravodajství je v rozporu se zákonem o ČT a kodexem ČT, protože konstatuje pouze účast SPD ve vybraných pořadech a nebere v potaz zastoupení strany na krajské a komunální úrovni.