Ministerstvo financí se nemělo omlouvat za lživé prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že současného radního České televize Zdeňka Šarapatku v době, kdy byl předsedou vlády, vyhodil pro neschopnost z postu svého poradce. Zeman totiž podle Ústavního soudu výrok pronesl jako soukromá osoba a jako soukromá osoba by se za něj měl také sám odpovídat. "Obsah posuzovaného výroku nemá s výkonem funkce prezidenta souvislost," konstatoval senát Ústavního soudu pod vedením Pavla Šámala, který tak spor o omluvu vrátil na začátek a bude se jím muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 1.

Soudy přitom dosud tvrdily, že samotného Zemana nelze v době výkonu prezidentské funkce žalovat, protože má indemnitu. Stejně jako v případě Zdeňka Šarapatky soudy postupovaly i v kauze Ferdinanda Peroutky, jemuž Zeman lživě přiřkl autorství článku Hitler je gentleman či o něm tvrdil, že byl fascinován nacismem. Podle jejich názoru tak i v případě evidentně lživých výroků šlo o nesprávný úřední postup, za který nesl zodpovědnost stát, zastupovaný ministerstvem financí. To se Šarapatkovi na příkaz soudu omluvilo, ale současně se obrátilo i na Ústavní soud.

Ústavní soud přitom nevyloučil, že projev prezidenta v diskusním pořadu souvislost s jeho funkcí může mít. A v tom případě o úřední postup jde. "Poruší-li prezident svým výrokem, který je úředním postupem, práva jiného, odpovídá za újmu způsobenou tímto výrokem stát," konstatoval soud. Pokud ale s činností prezidenta výrok nemá souvislost, nic nebrání, aby za něj nesl právní odpovědnost sám prezident jako soukromá osoba podle obecných soukromoprávních předpisů. Při tom je třeba posuzovat nejen to, že byl výrok pronesen za trvání prezidentského mandátu, ale i jeho obsah a to, za jakých okolností se to stalo.

"Ústavní soud ve světle výše uvedených kritérií shledal, že výrok neměl potřebnou souvislost s výkonem funkce prezidenta republiky a pro tuto chybějící souvislost za něj nenesla odpovědnost stěžovatelka, nýbrž samotný prezident jako soukromá osoba," konstatoval Ústavní soud, podle něhož tak bylo porušeno právo ministerstva na soudní ochranu. "Bylo nuceno odčinit újmu (poskytnout omluvu) za jednání, za něž neneslo odpovědnost ono, nýbrž samotný původce výroku," konstatoval.

Verdikt může mít vliv i na podobný případ Ferdinanda Peroutky. I v tomto případě se za Zemanova slova má omluvit ministerstvo financí, tentokrát Peroutkově vnučce Terezii Kaslové. Ministerstvo podalo dovolání a požádalo o odklad vykonatelnosti. Nejvyšší soud zatím o dovolání nerozhodl. A nechce ani spekulovat o tom, zda to znamená, že i tento případ by se měl znovu vrátit a žalovaným být sám Zeman jako fyzická osoba. "Musíme si nejdříve důkladně přečíst argumentaci Ústavního soudu," uvedl mluvčí soudu Petr Tomíček.

František Vyskočil, advokát Peroutkovy vnučky Terezie Kaslové, která se s prezidentem o omluvu za lživá slova soudí, je ale přesvědčen, že na jejich případ to nebude mít vliv. Je totiž velký rozdíl, kde Zeman svoje slova pronesl. Zatímco v případě Šarapatky to bylo v rámci rozhovoru v televizi, do Peroutky se trefoval na mezinárodní konferenci k výročí holokaustu. 

"Zatímco v případě pana Šarapatky to vyslovil v televizním vysílání, kde může být sporné, zda vykonával funkci prezidenta, v našem případě to pronesl na mezinárodním fóru, kde byly hlavy jiných států, a řekl to jako oficiální projev. Takže pod definici, že to dělal v rámci výkonu své pravomoci, spadneme," konstatoval Vyskočil.

Ten i jeho klientka by byli přitom radši, kdyby se jim musel za svá slova omluvit prezident, který je pronesl. "Bylo by lepší, kdyby se musel omluvit osobně, než aby to dělal nějaký subalterní úředník ministerstva financí. Bylo by to výchovnější," konstatoval Vyskočil s narážkou na to, že Zemanův advokát Marek Nespala chce po Kaslové 22 tisíc korun za to, že Zemana, kterého zastupoval jako vedlejšího účastníka, si dovolila žalovat. "Z pozice vedlejšího účastníka se jedná o takzvané školné, aby si každý rozmyslel, jestli si skutečně bude dělat z prezidenta trhací kalendář a bude ho žalovat i tam, kde zjevně žalován být nemůže," uvedl již dříve Nespala.