Finanční správa eviduje k pondělku 587 406 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 549 714 žádostí za 4,9 miliardy korun. Týká se to osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), společníků malých společností s ručením omezeným i osob pracujících na dohodu o provedení práce nebo činností zasažených novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Vyplývá to z informací, které finanční správa zveřejnila na Twitteru. Žádosti začala správa zpracovávat a vyplácet v pondělí 16. listopadu.

První období pro vyplácení takzvaného kompenzačního bonusu je od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu, třetí od 22. listopadu do 13. prosince, čtvrté od 14. do 24. prosince, páté od 25. prosince do 23. ledna a šesté od 24. ledna do 15. února. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Formulář žádosti je možné vyplnit on-line na internetových stránkách finanční správy a následně jej podat na příslušný finanční úřad. To je možné e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Podle dat z konce ledna finanční správa nevyplatila kompenzační bonus, osobám samostatně výdělečně činným, společníkům malých firem a lidí pracujících v případě desetitisíců žádostí. Celkem správa eviduje za jarní i podzimní období 1,7 milionu žádostí. Přímo správa nevyhověla za jarní i podzimní období 73 žádostem o kompenzační bonus. Rovněž nebyl příspěvek vyplacen za jarní období v případě zhruba 86 tisíc žádostí, které finanční úřady zaevidovaly, ale například kvůli chybnému vyplnění, zpětvzetí žádosti nebo opravě je již dále nezpracovávají.

V programu Covid nájemné stát vyplatil přes miliardu

Žádosti do třetí výzvy programu Covid nájemné přesáhly miliardu korun. Jejich příjem zahájilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v pátek, k pondělku eviduje asi 11 500 žádostí, většina je rozpracovaných. Pro ČTK to sdělila mluvčí resortu Štěpánka Filipová. Ve třetí výzvě mohou o příspěvek na komerční nájem kromě uzavřených provozů v důsledku koronaviru žádat i otevřené provozy, které zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziroční propad tržeb alespoň 50 procent. Zájemci mohou o dotaci z tohoto programu žádat do 8. dubna. Na pomoc jsou připravené tři miliardy korun.

Podnikatelé podle Filipové k pondělí dokončili a podali 1662 žádostí za 131,4 milionu korun. K dopracování je momentálně vráceno 36 žádostí v objemu 1,8 milionu korun. Schválení a vyplácení se podle Filipové uskuteční po notifikaci programu Evropskou komisí. "Očekáváme ji v řádu jednoho až dvou týdnů," uvedla.

V rámci třetí výzvy programu Covid nájemné stát podnikatelům přispívá 50 procent na nájem za říjen, listopad a prosinec. Překážkou v podání žádosti už na rozdíl od předchozích výzev není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv ani konsolidační celek. Nájemce a pronajímatel ale nesmí být totožná osoba.

Jeden podnikatel může za všechny své provozovny žádat o podporu maximálně deset milionů korun. Pomoc z jednotlivých výzev programu se nesčítají. Vztahuje se na něj ale tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Jedná se o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné podpory. Komise zvýšila limit z 800 tisíc eur (asi 21 milionů korun) na 1,8 milionu eur (asi 46,8 milionu korun). Do dočasného rámce spadají programy Covid gastro uzavřené provozovny, Covid ubytování či Covid lázně.

Ve druhé výzvě MPO přijalo 42 160 žádostí za 3,4 miliardy korun. Příjem žádostí skončil ve čtvrtek, úředníci je průběžně zpracovávají.

V první výzvě programu kompenzující nájem za duben, květen a červen podnikatelé podali 18 694 žádostí za 2,6 miliardy korun. Zpracování bylo dokončeno, resort schválil 98,4 procenta žádostí.