Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové zahajuje provoz Centra postcovidové péče. Zajistí komplexní péči o pacienty, kteří prodělali covid-19 a mají přetrvávající obtíže související s tímto onemocněním. Centrum bude multioborové, kromě pneumologů se na jeho provozu budou podílet také další odborníci z hradecké FN.

Cílem je péče o pacienty, u kterých přetrvávají symptomy po onemocnění koronavirem déle než tři měsíce a mají příčinnou souvislosti s tímto onemocněním, a to jak po hospitalizaci, tak po ambulantní či domácí léčbě. "Vytvořili jsme unikátní centrum, které nabídne pacientům pomoc s následky po onemocnění covid-19 napříč různými obory od plicních lékařů, kardiologů, neurologů, psychiatrů přes nefrology, dermatology, gastroenterology, revmatology a další až po rehabilitační lékaře," uvedl ředitel FN Hradec Králové Vladimír Palička.

Od začátku epidemie nemocnice léčila několik stovek pacientů s koronavirem v poměrně vážném stavu. "Proto je nutné jim nabídnout kvalitní následnou péči," uvedl Palička.

Podle něj diagnostický algoritmus a nový klasifikační systém nutný pro dlouhodobé sledování nemocných, kteří trpí postcovid syndromem, vznikl v hradecké FN a stal se základem pro systém ambulantní péče o tyto nemocné v celém Česku. Péče o nemocné s těmito obtížemi by tak měla být dostupná pro každého, a to v ordinacích plicních lékařů, kterých je v celém Česku více než 400.

Centrum bude sídlit v budově Plicní kliniky FN Hradec Králové, otevřené bude každý všední den. Zájemci s obtížemi po prodělaném onemocnění covid-19 mohou svůj stav konzultovat na lince 495 836 020. "Podle domluvy bude pacient objednán do našeho centra nebo mu bude navrhnut jiný postup," uvedl vedoucí Centra postcovidové péče Michal Kopecký.

Zájemci o vyšetření v centru nejprve podstoupí základní prohlídku u praktického lékaře nebo specialisty, který posoudí možnou souvislost s onemocněním covid-19. "Tito lékaři je budou moci objednat do Centra postcovidové péče," uvedl Kopecký.

Pacienti centra vyplní vstupní dotazník, kde budou například otázky na různé příznaky související s onemocněním covid-19, jako je dušnost, bolesti, poruchy trávení, nespavost, únava, ztráta čichu nebo chuti. "Dotazník nám napoví, jaký máme zvolit další postup péče. U všech pacientů bude proveden odběr krve, moči, vyšetřeny plicní funkce, EKG vyšetření a zhodnocen celkový zdravotní stav," uvedl mluvčí hradecké FN Jakub Sochor.

Podle předběžných výsledků výzkumné studie z roku 2020 provedené lékaři Plicní kliniky FN Hradec Králové se u části pacientů, kteří prodělali covid-19, objevují následné zdravotní komplikace. Jde především o přetrvávající postižení plic nebo dolních dýchacích cest, případně onemocnění plicních cév, uvedli zástupci nemocnice.

V hradecké FN se počet hospitalizovaných s covidem pohybuje kolem 220 pacientů, z nichž více než 60 vyžaduje intenzivní péči. Problémem zůstává velký počet chybějících zdravotníků, v nemocnici jich chybí více než 300 z celkového počtu 3500.