Odpověď společnosti Eco-Investment, a. s.

Článek autorů Adély Jelínkové a Lukáše Valáška uveřejněný 2. 11. 2020 na serveru iHNed.cz pod titulkem "700 Slováků chystá v Česku žalobu na miliardáře, který dostal vyznamenání od Zemana" obsahoval několik nepravdivých nebo pravdu zkreslujících tvrzení, především o povaze, rozsahu a výsledku soudních sporů s bývalými zaměstnanci společnosti Severoslovenské celulózky a papierne (SCP) a dále o podnikání společnosti Eco-Investment a jejího majoritního akcionáře pana Milana Fiľa. 

Z informací v článku se mohlo jevit, že společnost Eco-Investment čelila soudním sporům se 700 bývalými zaměstnanci SCP ohledně nároků z privatizace podniku. Ve skutečnosti společnost žalovali zaměstnanci čtyři, přičemž ve dvou případech soud řízení zastavil pro neuhrazení soudního poplatku, ve zbylých dvou případech slovenské soudy žaloby pravomocně zamítly. Advokát občanského sdružení Ružomberský papier, vystupujícího za bývalé zaměstnance, v článku tvrdí, že slovenský Ústavní soud doporučil bývalým zaměstnancům podat nové žaloby. Ve skutečnosti Ústavní soud rozhodl, že bývalým zaměstnancům z privatizace žádné nároky nevznikly a že občanské sdružení je zastupovalo neoprávněně, což se sdružení dokonce pokusilo podvodně zakrýt. 

Článek říká, že pan Fiľo měl bývalým zaměstnancům akcie podniku poskytnout, že k tomu však nedošlo. Článek nezmiňuje, že s pomocí pana Fiľa zaměstnanci podíl v SCP získali, a když se jej později rozhodli odprodat, za tržní cenu jej od nich vykoupil. 

V článku se píše, že ve prospěch pana Fiľa měl u slovenských soudů intervenovat stíhaný podnikatel Marian Kočner, ačkoli je veřejně známo, že podnikatel Kočner se do sporu snažil vložit na straně advokáta protistrany. 

Článek také vytváří dojem, že majitel společnosti Milan Fiľo čerpal v České republice rozsáhlé investiční pobídky na provoz pily ve Štětí a že pro tuto pilu odebírá dřevo od Lesní správy v Lánech. Článek naznačuje, že to je zásluhou přátelských vztahů pana Milana Fiľa s prezidentem ČR a jeho spolupracovníky. Ve skutečnosti je skupina Eco-Investment jen jedním ze čtyř společníků ve firmě Labewood, jež provozuje průmyslovou pilu ve Štětí, nadto společníkem menšinovým. Společnost Labewood navíc žádné obchodní vztahy s Lesní správou Lány nemá, veškeré dřevo odebírá od jediného exkluzivního dodavatele. Není to tedy pan Fiľo ani žádná z jeho společností, kdo byl příjemcem uvedené investiční pobídky a kdo případně kupuje dřevo od lánského polesí.