Nový stavební zákon, který navrhlo ministerstvo pro místní rozvoj, má velké ambice: místo obíhání množství úřadů, shánění papírů a razítek k nové stavbě bude stavebníkům stačit komunikovat jen s jediným úřadem od začátku do konce.

Jde o jeden z nejzásadnějších a nejvíce diskutovaných zákonů posledních let a vláda si od něj slibuje, že se zrychlí a zjednoduší stavební řízení. Zákon už prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně a nejspíš ho čeká ještě bouřlivá debata.

Právě na tuto rodící se legislativu se zaměřil i jeden blok konference Hospodářských novin HN Reality Investments Forum 2020. Fórum se koná v podobě tří on-line diskusí od úterý 1. do čtvrtka 3. prosince a je dostupné na iHNed.cz.

"Věřím, že nový stavební zákon tato velká očekávání naplní. Pokud se podaří jej prosadit, dojde k zrychlení povolování nových staveb," shrnul diskusi Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Hlas municipalit v diskusi reprezentovala Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky. Svaz zastává názor, že problém zdlouhavosti se nevyřeší jen institucionální změnou, tedy zřízením jediného stavebního super úřadu.

"Aby měl stavebník jen jedno kontaktní místo může klidně zajistit i stávající hierarchie a stávající struktura. Klíčová pro to všechno je digitalizace. Pokud nyní žadatel podá jednu žádost z jednoho centrálního digitálního systému, bude vyřízena v půlce roku 2023. Bohužel nyní ještě nejsou připravené servery, digitální úložiště, přenosy dat a podobně," upozornila Vladyková.

Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, namítla, že pouze digitalizace nestačí, protože kdybychom pouze digitalizovali stávající zdlouhavé procesy, tak se Česko se stavebním řízením nikam nepohne.

Náměstkyně Pavlová také diskusní blok uvedla úvodním příspěvkem, ve kterém shrnula co si od nového zákona ministerstvo slibuje a jaké budou jeho hlavní charakteristiky.

Piráti: stavební zákon je v současné podobě absurdní

Zástupce developerů, Pavel Sovička, který je generálním ředitelem Panattoni pro Česko a Slovensko, by si nejvíc ze všeho přál větší předvídatelnost rozhodování úřadů a jasnější mantinely při celém řízení.

Se současnou podobou návrhu stavebního zákona zcela nesouhlasí Tomáš Vích, zastupitel Prahy 1 za Piráty. Zákon je podle něj absurdní kombinace divokého kapitalismu devadesátých let a komunistického centrálního řízení.

"My u Pirátů to přirovnáváme k dopravní zácpě, kterou ale nevyřešíme tím, že vypneme semafory nebo za miliardy zřídíme celé jedno nové ministerstvo nazvané stavební úřad, kam převedeme lidi z ministerstva pro místní rozvoj," řekl Vích. Je podle něj nutné se inspirovat spíš demokratickými zeměmi v Evropě.

Zákon je jako most, kterému chybí polovina

Ani Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, není se současnou podobou návrhu zákona spokojen a myslí si, že ve stávající podobě žádné změny nedosáhne. "Kdybych to měl přirovnat, tak stojíme na mostě, díváme se na něj a ministerstvo pro místní rozvoj nám říká, že to je most, který nás dovede k šedesátidenní lhůtě na povolení stavby. Ale když se otočíte, zjistíte, že druhá polovina toho mostu chybí," podotkl Boháč. Chybí například změny a modernizace územního plánování, které je zásadní. Stejně tak Boháčovi chybí ucelená koncepce na stavbu bytů, které podle něj nikdo, ani tento zákon, neřeší.

Že územní plánování je naprostý základ, si myslí i Pavel Sovička, ale vadí mu, že kromě územního plánu je třeba získat ještě územní rozhodnutí a stavební povolení. Územní plánování by podle něj mělo být závazné i pro obce - měly by se řídit pouze platným územním plánem a nechtít další povolovací procesy. To ale současný zákon rovněž neřeší.

Další dvě debaty v rámci HN Reality Investments Fora 2020, jež budou následovat, se zaměří na příležitosti, které tuzemský nemovitostní trh vytváří pro investory.

Přehled realitních fondů v Česku