Téměř dvacet pět let Jan Vrba úzce spolupracoval s akcionáři a členy představenstva ve společnostech Fezko Strakonice a Tonak, dvěma významnými českými textilními výrobci.

Pro nás kolegy, členy představenstva a spoluakcionáře byla práce s ním vždy zajímavá, příjemná a přínosná.

Jeho inteligence, vtip a silná vůle prosvítaly jeho osobností. Působil skromným dojmem, avšak svým vystupováním si vždy okamžitě získal pozornost a respekt.

Jan Vrba měl obrovské nadání analyzovat různé situace a vyvozovat trefné závěry, často i s určitou nadsázkou. Přestože dovršil důchodový věk, zůstával kolega Vrba i nadále velmi aktivním a přínosným účastníkem jednání představenstva a valných hromad. A nebýt zákeřné nemoci, jsme si jisti, že by tomu bylo tak i nadále.

Bez Jana Vrby by investice do společnosti Fezko Strakonice a její následná transformace na moderní společnost nebyla tak úspěšná a osud Tonaku by také vypadal odlišně. Velmi se zajímal nejen o celkové řízení podniků, ale osobně se v Tonaku až do své předčasné smrti aktivně podílel na vytváření revolučních procesů ve výrobě a modernizaci technologií, a to i po svém odstoupení z představenstva společnosti PCTC Invest a dozorčí rady společnosti Tonak na začátku tohoto roku.

I když jsme na počátku devadesátých let s Janem Vrbou ještě nespolupracovali, oceňujeme jeho nezpochybnitelnou zásluhu při privatizacích Škody Auto a dalších významných podniků v tehdejším Československu, které mají pozitivní dopad na život mnoha dalších generací a fungování mnoha českých podniků v dodavatelských řetězcích.

Jana Vrby jsme si vždy vážili pro jeho schopnosti, čestnost a humor, ale coby kolegové mladší o 20 až 35 let jsme ho obdivovali i pro jeho sportovní kondici. Zimní dovolenou většinou trávil na běžkách v Ramsau a jarní a podzimní týdny na kole v Itálii. Dokonce ještě před pár měsíci strávili se svou stejně sportovně založenou manželkou dva týdny na kolech v kopcovité oblasti severní Itálie, kde společně najezdili 700 km.

My kolegové a přátelé Jana Vrby truchlíme nad ztrátou velmi schopného a spolehlivého člověka.

Naše myšlenky směřují k jeho manželce a synům.