S členstvím v Evropské unii je spokojeno 38 procent Čechů, což je nejvíce od roku 2009. Tento podíl byl podobný v předchozích dvou letech. Nespokojenost s členstvím v EU nyní vyjádřila čtvrtina lidí, neutrální postoj má třetina dotázaných. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Ve srovnání s lety 2019 a 2018 se podíl lidí spokojených s členstvím Česka v unii výrazně nezměnil. Loni to bylo 37 procent, předloni 36 procent. "V předchozích letech pak byl srovnatelný výsledek zjištěn pouze v letech 2008 a 2009, kdy byl ale oproti aktuálnímu výzkumu o 10 procentních bodů nižší podíl dotázaných, kteří s členstvím naší země vyjádřili nespokojenost," uvedlo CVVM.

Ačkoliv spokojenost s členstvím Česka v unii v posledních letech roste, 53 procent lidí nepociťuje hrdost na svou občanskou příslušnost k EU. Loni byl tento podíl 50 procent. Hrdých na evropské občanství je 37 procent dotázaných, což je o dva procentní body méně než před rokem. Jako občan České republiky i Evropské unie se alespoň někdy cítí 58 procent Čechů. Více než tři pětiny dotázaných se domnívají, že Česko má být členem Evropské unie.

"Hrdost na evropské občanství klesá s rostoucím věkem, se zhoršující se životní úrovní domácnosti, s klesajícím stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání a s posunem na škále politické orientace od pravice k levici," zjistilo CVVM.

Většina lidí oceňuje více možností práce, studií a obecně žití v členských zemích, velký přísun dotací nebo větší vojenskou bezpečnost země. Naopak jim často vadí nárůst byrokracie, zřizování zbytečných úřadů, přílišné omezování evropskými zákony, velký vliv politiky EU v Česku nebo odchod kvalifikovaných lidí do jiných členských států.

Průzkum se uskutečnil od 18. do 29. července a zúčastnilo se ho 972 lidí.

Související
Související