Generální ředitel České televize (ČT) Petr Dvořák získá za loňský rok bonus ve výši dvou třetin roční mzdy, tedy zhruba 1,6 milionu korun. Rozhodla o tom ve středu Rada ČT počtem osmi hlasů z 15. Důvodem snížení je podle členů rady horší komunikace s radou o přípravě rozpočtu na rok 2020. Loni dostal Dvořák bonus v nesnížené výši 2,4 milionu korun a stejné to bylo i v předchozích letech. Rada si také zvolila nového předsedu. Bude jím mediální odborník René Kühn. 

Nová radní Hana Lipovská navrhovala bonus Dvořákovi vůbec neudělit, mimo jiné kvůli poklesu sledovanosti programů ČT nebo ekonomicky nevyrovnanému hospodaření televize, která čerpala z fondu koncesionářských poplatků. Pro nulový bonus hlasovali čtyři radní.

Kritéria pro určení a přiznání bonusu generálního ředitele se skládají z vyhodnocení hospodářských výsledků, úrovně televizního vysílání (kvalita programu a podíl na trhu), manažerských výsledků a plnění dalších povinností, například dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT, plnění usnesení rady a komunikace s ní, komunikace s veřejností a podobně.

Nový předseda Rady ČT na příští dva roky Kühn nahradil předchozího předsedu Jana Bednáře, kterému vypršelo členství v radě. Devětačtyřicetiletý Kühn je členem rady od roku 2011 a opakovaně byl v minulosti jejím místopředsedou. Po celou svou profesní kariéru pracuje v marketingu a public relations. Působí rovněž jako externí poradce na ministerstvu kultury.

Místopředsedy rady byli zvoleni historik a vysokoškolský pedagog Daniel Váňa (58) a novinář Pavel Matocha (47), který v druhém kole volby porazil bývalého kanoistu Martina Doktora. Doplnili již dříve zvoleného místopředsedu Jaroslava Dědiče.

Kühn řekl, že se chce zasadit o etický přístup a vedení věcné diskuse v radě. Hodlá prosazovat respekt ke kolegům a maximálně využít profesní zkušenosti jejích členů. Za důležitou pokládá také otevřenost a komunikaci vůči veřejnosti. V nejbližším období Radu ČT čeká jednání o hospodaření s cílem zachovat rozsah veřejné služby, řekl. "Česká televize by měla mít do jisté míry snížený práh bolestivosti vůči kritice," dodal.

Česká televize loni hospodařila s náklady a výnosy 6,47 miliardy korun, což bylo zhruba o 80 milionů korun méně než v roce 2018. Proti rozpočtu ušetřila 205 milionů korun. Výroční zprávu ve středu rada schválila.

V loňském roce se ČT i přes pokles o 0,14 procentního bodu na 29,99 procenta stala nejsledovanější českou stanicí, její vysílání každý týden oslovilo průměrně 74 procent populace.

Rada zároveň uložila vedení ČT doplnit dlouhodobé plány ČT do roku 2024 o střednědobý plán, jak naplnit cíl, aby ČT měla na konci roku 2024 rezervu 700 milionů korun. Radní zároveň doporučili přistoupit k jednorázové hloubkové analýze nákladů.

ČT na mzdových, výrobních a provozních nákladech ušetřila v porovnání s rozpočtem 46 milionů korun. Další úspory vykázala například u investic do přechodu na DVB-T2. U výnosů z podnikatelské činnosti naopak dosáhla o 25 milionů korun lepšího výsledku, než plánovala.

Dlouhodobé plány pro rok 2019 předpokládaly stav finančních prostředků ke konci období ve výši 1,3 miliardy korun, ve skutečnosti měla ČT na účtech o 297 milionů korun více.

Nejvyšší podíl na sledovanosti měl tradičně hlavní program ČT1 s 16,54 procenta. Jde přitom o nejlepší výsledek ČT1 za posledních šest let. Stabilní sledovanost dlouhodobě vykazuje i kanál ČT2. Podíl zpravodajského kanálu ČT24 byl 3,94 procenta, což bylo meziročně o 0,44 procentního bodu méně. Pokles byl způsoben především absencí významných domácích voleb. Sportovní kanál ČT sport zaznamenal celodenní podíl na sledovanosti 3,50 procenta.

Podíl na sledovanosti dětského kanálu Déčko ve skupině diváků od čtyř do 12 let vzrostl o 1,76 procentního bodu na 28,2 procenta. Kulturní kanál ČT art dosáhl v minulém roce podílu na publiku ve svém vysílacím čase 0,92 procenta.

Celková hodnota spokojenosti s pořady České televize meziročně vzrostla o jeden procentní bod na 83 procent. Index důvěryhodnosti České televize dosáhl v roce 2019 hodnoty 63 procent.

Rada, která má 15 členů, ve středu jednala podruhé v novém složení, kdy poslední tři volná místa obsadili ekonomka Hana Lipovská, novinář Pavel Matocha a moderátor Lubomír Veselý známý pod jménem Luboš Xaver Veselý. Generální ředitel Petr Dvořák v souvislosti s volbou nových členů rady upozornil na stupňující se tlak na nezávislost veřejnoprávní ČT.