Český penzijní systém je podle studie Allianz, založené na datech ze 70 zemí, ve srovnání s jinými poměrně stabilní. V prvním ročníku Globální zprávy o penzích přiřkli odborníci Allianz Česku 12. místo. Následky koronavirové pandemie však mohou do budoucna pořadím zamávat.

Žebříček vznikl na základě nového ukazatele, který začala Allianz od letoška sledovat. Tzv. API (Allianz penzijní indikátor) se skládá ze tří složek. Zaprvé bere v potaz demografické a rozpočtové předpoklady, zadruhé udržitelnost systému a zatřetí jeho přiměřenost. Jeho vznik je reakcí na velké světové demografické změny.

Momentálně se odhaduje, že do roku 2050 vzroste podíl starší populace závislé na výdělcích mladší generace o 77 procent. Celosvětově se tak důchodci početně vyrovnají zhruba čtvrtině osob v produktivním věku. V západní Evropě může jít až o 51 procent.

První pilíř nového ukazatele odráží výchozí stav konkrétních zemí z hlediska demografické situace a veřejných financí. Na stupnici od jedné do sedmi, kde jedna je nejlepší výsledek, hodnotí Allianz v této kategorii Česko celkovou známkou 4,2. Co Česku v rámci zohlednění demografických faktorů chybí, jsou mj. pracovní příležitosti pro starší zaměstnance.

"Jedním z dědictví současné krize bude určitě skutečnost, že budeme muset zdvojnásobit snahu o reformu penzijních systémů. Kdo ještě měl manévrovací prostor, právě o něj přišel," varovala jedna z autorek studie Michaela Grimmová.

Druhou složkou penzijního ukazatele je udržitelnost systému. V tomto kontextu je důležité, zda se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Česko ho zvyšovat plánuje, a získalo tak známku 2,9, znatelně lepší, než je celosvětový průměr.

Třetí složkou je přiměřenost systému neboli poměr počtu pracujících vůči počtu penzistů, udržení životního standardu penzistů a existence penzijních fondů a jiných zdrojů příjmu starší populace. Zde zpráva Česku vytýká mj. absenci výsluhových důchodů u jednotlivých profesí. Česko hodnotí známkou 3,2.

První dvanáctka penzijních systémů světa:

1.

Švédsko

2.

Belgie

3.

Dánsko

4.

Nový Zéland

5.

USA

6.

Austrálie

7.

Nizozemsko

8.

Norsko

9.

Bulharsko

10.

Kanada

11.

Čína

12.

Česko

zdroj: Allianz