Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček vyjádřil pochybnosti o tom, že je nezbytné, aby měli přeshraniční pracovníci  povinnost předložit lékařské potvrzení o absolvování testu z výtěru z nosohltanu jednou za 30 dnů. Přivítal by zdůvodnění tohoto požadavku, například studií. Ohledně omezení přeshraničního pohybu v důsledku epidemie se proto obrátil dopisem na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedl Stanislav Biler z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Ombudsman napsal Hamáčkovi 12. května, reagoval tak podle Bilera na podněty stěžovatelů, kterých se opatření dotýkají. Jde především o přeshraniční pracovníky, studenty, občany žijící v pohraničí nebo občany Evropské unie, kteří mají partnerský vztah s občanem České republiky.

"Volný pohyb pracovníků je za současné situace omezen dvojím způsobem - fyzicky, zavedením vnitřních hranic, a také prakticky, karanténními opatřeními. Pro přeshraniční pracovníky platí povinnost předložit lékařské potvrzení o absolvování testu při prvním překročení státní hranice a následně pravidelně každých 30 dnů. Podle Evropské komise omezení práva na volný pohyb pracovníků může být oprávněné z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Musí však být nezbytné a přiměřené a musí být založeno na objektivních a nediskriminačních kritériích," uvedl Křeček.

Související
19. 5. 2020

Otevřete hranice, Evropa to potřebuje

Komentář Martina Ehla První byli Litevci, Lotyši a Estonci. Po dvou měsících zákazu přechodu hranic kvůli pandemii mezi sebou minulý týden otevřeli schengenský...

Dodal, že například Slovensko nebo Polsko s ohledem na zlepšující se situaci upustily od povinnosti přeshraničních pracovníků předkládat lékařské potvrzení o absolvování testu na koronavirus. "Mám pochybnosti o nezbytnosti povinnosti přeshraničních pracovníků, žáků a studentů předložit lékařské potvrzení o absolvování testu PCR jednou za 30 dnů. Přivítal bych zdůvodnění tohoto požadavku vůči přeshraničním pracovníkům - například výsledky studie, která prokázala zvýšený počet nakažených osob v příhraniční oblasti," uvedl Křeček.

V dopise také upozornil na situaci občanů České republiky, kteří žijí v příhraniční oblasti na území sousedního státu. Přestože se jedná o lidi, kteří bydlí na území sousedního státu, mají školu, lékaře i příbuzné na území České republiky. Opatření omezující volný pohyb jim tak podle Bilera výrazně zasáhly do každodenního života. Na ministra se ombudsman obrátil i kvůli podnětům našich občanů, kteří mají trvalý partnerský vztah s občanem Evropské unie, který však pobývá v jiném členském státě. "Jedná se o případy, kdy se partneři před epidemií vídali pravidelně o víkendech nebo plánovali sestěhování do společné domácnosti, když jim do jejich životů vstoupila epidemie a přijatá opatření je rozdělila. V některých z těchto případů si k jednomu z partnerů již vytvořily vztah také děti druhého z nich, a odloučení tak těžce doléhá i na tyto děti. Požádal jsem proto ministra o posouzení umožnění vstupu cizinců také v těchto případech," uvedl ombudsman.

V ČR je od začátku epidemie potvrzeno 8725 onemocnění, z toho 5836 se už vyléčilo, celkem 304 ale s onemocněním zemřelo. Vláda kvůli šíření epidemie přijala řadu opatření, která zasahují do práv lidí.

Související